Ansatte

Ansatte ved Varanger museum (avd. IKS):

   

       

Petter Snekkestad
Direktør 
Tlf. 958 27 987  e-post

 

Turid Strand
Administrasjonssjef
Tlf. 407 04 507  e-post
 
 
Monica Milch Gebhardt
Fotograf/samlingsforvalter
Tlf. 407 04 506  e-post
 
Inger Lene Nyttingnes
Arkivar/Konstituert avd. leder Vardø 
Tlf. 976 49 262  e-post
 
 
Gyrid Øyen
Forsker (for tiden i permisjon)
Kontakt: post@varangermuseum.no
 
Morien Rees
Prosjektmedarbeider (engasjement)
 e-post
 
 
 

Ansatte ved Vardø museum:

   

Inger Lene Nyttingnes
Arkivar/Konstituert avd. leder Vardø 
Tlf. 976 49 262  e-post
 
Nynke van Dijk
Konservator
Tlf. 407 04 511  e-post
 
 
Maria Skrydstrup
Formidler
Tlf. 407 04 512  e-post
 
 
Odd Erik Sandbakken
Administrasjonskonsulent/registrator
Tlf. 407 04 510, mob: 406 49 296  e-post
 
 

Ansatte ved Vadsø museum – Ruija kvenmuseum:

   
Mia Krogh
Avdelingsleder
Tlf 407 04 501  e-post

 

Tove Kristiansen
Konservator
Tlf. 407 04 503  e-post
 
 
Lisbeth R. Dragnes
Formidler
Tlf. 407 04 502  e-post

 

Anne Sofie Nielsen
Museumsvert/administrasjonskonsulent
Tlf. 407 04 500  e-post
 
 
Terje Wickstrøm Johansen
Håndverkervikar
Tlf. 407 21 334  e-post 

 

Sigrid Skarstein
Prosjektmedarbeider (engasjement)
Tlf. 407 04 504  e-post

 

 
     

Ansatte ved Sør-Varanger museum – Grenselandmuseet:

Sentralbord: 922 42 562
Resepsjon: 979 77 1 09

   

Berit He Jin Nilsen
Fungerende direktør Varanger museum IKS/ Avdelingsleder Grenselandmuseet
Tlf: 407 04 505  e-post 

 

Silja Andersen
Formidler
Tlf: 922 45 235  e-post
 
 
Camilla Carlsen
Konservator
Tlf: 922 34 019  e-post

  
Gry Andreassen
Registrator
Tlf: 922 59 895  e-post

  
 
Marina Dyveke Jensen 
Administrasjonskonsulent
Tlf: 922 42 562  e-post 

 

Hild Tone Kristiansen
Administrasjonskonsulent
Tlf: 922 42 562  e-post
 
 
Tore Morten Larsen
Håndverker
Tlf: 415 41 731  e-post  

 

Ruth Moen
Resepsjonist
Tlf: 979 77 109  e-post
 
 
Guro Mette  Reinholdtsen
Renholder/ Museumsarbeider
 

Ailo Aleksander Mikkelsen
Konservator 
Tlf.  922 42 637  e-post