Grenselandmuseet arkivoversikt

Link til Varanger Museum IKS på Digitalarkivet. Link til Varanger Museum IKS på Arkivportalen.

 

Arkivskaper Periode Hyllemeter Publisert
Aksel Borgen 1995-1998 6,5  
Aksel Olsen   0,3  
Aksjon sykehus 1995-1998 0,2  
Bjørnavatn damekor 1950-1990 0,1  
Bjørnevatn mannssangforening 1944-1960 0,7  
Elvenes sagbruk og høvleri 1928-1985 3  
Fellesutvalget for sang- og musikkforeningene i Sør-Varanger   0,2  
Finnmark husflidslag 1985-1991 0,7  
Fotograf Nils Edward Olsen      
Fotograf Ragnar Kristian Karlsen 1920-1935    
Johan B. Siira og Erik Bolstad – 2. verdenskrig samling      
Johan Hølvold   0,3  
Jordmødrene Nelly Lund og Astrid Rauhala 1932-? 0,1  
Kirkenes Bolig og Material A/S 1959-1980 0,05  
Kirkenes helselag 1944-1996 1,5  
Kirkenes husmorforening 1930-1979 0,3  
Kirkenes Mandssangforening 1975-1985 1  
Kirkenes Slipp A/S 1946-1965 0,05  
Kirkenes ungdomslag 1940-1978 2,7  
Lagertha og Mads Le Maire 1886-1951 0,1  
Langfjorddalens ungdomslag  1948-1953    
Lassigården 1928    
Magny Olsen manufakturforretning 1945-1985 0,4  
A/S Malmfart 1952-1974 0,08  
Onni Gunnari, Bugøyfjord 1940-1954 0,1  
Pasvikdalen Jeger- og fiskerforening 1963-1979 0,02  
Pasvikdalen Næringsråd   0,5  
Pasvikdalens veiarbeiderforening 1939-1979 0,2  
Revøysund laksemottak 1945-1952 0,2  
Samfundspartiet / Lars Stærk 1937-1940 0,4  
Sandnes idrettslag 1920-1974 0,4  
Sandnes kirkeforening 1948-1978 0,1  
Stopp dødsskyene 1990-1992 0,1  
A/S Sydvaranger 1906-2006 143,2  
Sør-Varanger bonde- og småbrukarlag    1,2  
Sør-Varanger bonde- og småbrukarlags kvinnegruppe 1956-1981 0,2  
Sør-Varanger lærerlag 1960-1967 0,2  
Sør-Varanger Naturvernforbund   2, 7  
Søren Kongsgaarden verksmester 1907-1966    
Unge Venstre 1922-1925 0,03  
Vadsø lotteforening 1949-1960 0,02  
Wessel, Ellisif Rannveig 1890-1910   3 protokoller
Åsmund Warelius  ca 1950-1960 2,1