Prosjekter

Varanger museum jobber til en hver tid med en rekke prosjekter. Både avdelingene for seg og museet som helhet jobber med dokumentasjons-, utstillings-, restaurerings- og formidlingsprosjekter innen forskjellige fagområder, ofte i samarbeid med andre.

I Vadsø har de for tiden stor fokus på å dokumentere kombinasjonshuset Varangerhuset som skal resultere i en omfattende utstilling. I Vardø har de svært stor prosjektaktivitet, blant annet kulturarv- og utviklingsprosjektet Vardø Restored, restaurering av fiskebåten Einar II og formidlingsprosjektet Steilneset.

Her vil det komme oppdatert informasjon om våre pågående prosjekter.