Ledige stillinger

Museumsvert (helgeturnus) ved Vardø museum

Varanger Museum avd. Vardø har ledig 1 stilling som museumsvert ved Pomormuseet i perioden 02.05.22 – 12.06.22. Arbeidstid er 12.00 – 17.00 lørdag og søndager, totalt 6 helger. Du må være fylt 18 år.

Arbeidsoppgaver:Billett og butikksalg og forefallende arbeid ved museet. Arbeidssted er Pomormuseet og arbeidstid er 12.00 – 1700.

Arbeidssted/periode: Pomormuseet, Vardø, 30.04.22 – 12.06.22. Arbeidstid er 12.00 -17.00 lørdager og søndager, totalt 6 helger.

Søkere må beherske norsk og engelsk. Søkere må være utadvendt og imøtekommende, og kunne jobbe selvstendig og praktisk. Lokalkunnskap og interesse for historie er en fordel og vektlegges.

Arbeidet vil være etter oppsatt arbeidsplan, og lønn i henhold til tariff.

For mer informasjon kontakt: Avdelingsleder Eli Myrseth, tlf. 407 04 514 / eli.myrseth@varangermuseum.no. Søknad med CV sendes til: eli.myrseth@varangermuseum.no.

Søknadsfrist er mandag 25. april 2022.

 

Formidler

Varanger museum avdeling Vardø har ledig formidlerstilling i 80-100% frem til 1. mars 2023.

Museet har nå behov for en formidler i 80-100 % frem til 1.mars 2023.

Arbeidsoppgaver:
 • Videreutvikling og gjennomføring av formidlingskonsept i samarbeid med museets formidler.
 • Omvisninger og formidling.
 • Deltagelse i ulike prosjekter, arrangementer og utstillingsarbeid.
 • Bidra i markedsføring og produksjon
 • Bidra i museets øvrige oppgaver. Andre oppgaver kan bli pålagt av avdelingsleder.
Kompetanse/kvalifikasjoner:
 • Ønske om høyere utdanning innen museumsrelevante og/eller pedagogiske fag.
 • Det er ønskelig med formidlingspraksis eller annen relevant museumspraksis.
 • Språkkunnskaper vektlegges.
 • Førerkort klasse B er en fordel.
Personlige egenskaper:
 • Gode kommunikasjons- og formidlingsevner både muntlig og skriftlig
 • Evne til å arbeide systematisk og selvstendig
 • Gode samarbeidsevner
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Arbeidssted: Vardø

Lønn etter avtale. Snarlig tiltredelse.

Søknadsfrist: 05.04.2022

Fordeler ved å bo i Finnmark, se www.tiltakssonen.no

For nærmere opplysninger om stillingen, kontakt avdelingsleder Eli Cora Myrseth, epost: eli.myrseth@varangermuseum.no, tlf. 47 407 04 514

Søknad med CV samt kopier av vitnemål og attester sendes til post@varangermuseum.no eller til Varanger museum, postboks 46, 9951 Vardø


 

Ledige sommerjobber til ungdommer:

Sommervikarer søkes til Grenselandmuseet i Kirkenes, Strand skoleinternat i Pasvik og Lassigården på Bugøynes

Hovedarbeidsoppgaver er betjening av museets publikum, i tillegg til oppgaver innenfor renhold og vedlikehold. Opplæring vil bli gitt.  Søkere må beherske norsk og engelsk.  

Søkere må være over 16 år.

Lønn: Tariff.

Søknadsfrist: 24.april.

Søknad med CV sendes til: Hild.Kristiansen@varangermuseum.no

Bekreftede kopier av vitnemål og attester leveres ved jobbintervju.

For nærmere opplysninger om stillingene fås ved henvendelse til museumsleder Berit Nilsen, 7899 4880.


 

Ledig 100% fast konservatorstilling i Kirkenes, avd. Sør-Varanger.

Varanger museum IKS består av tre avdelinger; i Vardø, Sør-Varanger og Vadsø. Varanger museums viktigste ansvarsområder er pomorhandel, grensehistorie, kvensk/norskfinsk og samisk kultur og regionens multikulturelle fortid og samtid , samt dens særegne natur. Avdelingene er også ansvarlige for lokalhistorien i de respektive kommuner.

Avdeling Sør-Varanger har sitt hovedkontor på Grenselandmuseet i Kirkenes. I tillegg til Grenselandmuseet har avdelingen i dag museumsanlegg både i PasvikNeiden og Bugøynes. Anleggene representerer et tverrsnitt av byggeskikk og historie knyttet til viktige linjer i kommunens eldre historie.

Om stillingen:

Ved Varanger museum, avd. Sør-Varanger er det en ledig 100% fast stilling som konservator. Stillingen skal styrke museets faglige profil og er underordnet avdelingsleder. Konservator skal ha som viktigste arbeidsområde: samlingsforvaltning, forskning, forskningsformidling og faglig planarbeid.

Kvalifikasjoner:

Varanger museum er en inkluderende arbeidsplass og vi ønsker at våre ansatte i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i samfunnet. Museet har også et mål om å øke mangfoldet i sin fagsammensetning.

Vi søker deg som har høyere utdanning på hovedfag/masternivå innen relevante fag.

Det er en fordel med museumserfaring og kjennskap til programmer som Primus, Asta. Men vi oppfordrer også nyutdannede til å søke på stillingen. Opplæring vil bli gitt.

God skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk og engelsk.

Førerkort klasse B.

Vi oppfordrer menn til å søke på stillingen.

Personlige egenskaper:

Vi søker deg som er strukturert og systematisk.  Du har stor arbeidskapasitet, og gjennomføringsevne. Du må ha evne til å arbeide selvstendig og samarbeide med overordnede, kollegaer og brukere.

Personlig egnethet vektlegges.

Vi tilbyr:

Et åpent og trivelig arbeidsmiljø med hyggelige kollegaer.

Varierte arbeidsoppgaver.

Fleksibel arbeidstid.

Pensjonsordning i KLP.

Lønn etter tariff.

Søknadsfrist: 24. april 2022

Søknad med CV sendes til berit.nilsen@varangermuseum.no

Vitnemål og attester tas med på et eventuelt intervju.

For ytterligere opplysninger om stillingen, ta kontakt med avdelingsleder Berit Nilsen, telefon: 7899 4880, epost: berit.nilsen@varangermuseum.no