Fagområder

I Norges nordøstligste hjørne er nærheten til Russland og Finland en viktig del av både kulturhistorie og nåtid, gjennom migrasjon og samhandling over grensene. Områdets beliggenhet som periferi i Norge har gjennom tidene også gitt sterke føringer for befolkningen gjennom myndighetenes interesser i ressurser, samt stat og kirkes integrasjons- og misjonsprosesser. Som grenseområde under 2. verdenskrig ble befolkning og bebyggelse kraftig rammet.

Varanger museum har spesielt fokus på grensekontakt, pomorhistorie, samisk og kvensk/norskfinsk kultur og historie, partisanhistorie og Varangers øvrige lokalhistorie.