Søk i våre samlinger

Deler av museets samlinger av kulturhistoriske gjenstander, kulturhistoriske fotografier og kunstverk er publisert og søkbare på nettsiden Digitalt Museum.
Bildene som ligger ute på nett kan lastes ned i lav oppløsning. Ønskes høyoppløselige filer kontakt Varanger museum på post@varangermuseum.no

Oversikt over våre arkiver finner du på Finnmarksarkivene. Finnmaksarkivene er et arkivfaglig nettverk for institusjoner og organisasjoner som bevarer arkivmateriale i / fra Finnmark.