For pressen

Pressemeldinger:

16.mars 2021: https://www.varangermuseum.no/forste-artistslipp-til-apningsarrangementet-tervettulemaa-kothiin/

Bilder fra nytt museum for kvener og norskfinner til nedlastning finner du her:

https://foto.varangermuseum.no/fotoweb/albums/YHQwDpWRomVpft_a2DmCJ5RTT3t65iA_CNVOMw/

Bilder fra våre besøksanlegg til nedlastning finner du her:

https://foto.varangermuseum.no/fotoweb/albums/X3-Cr5WRomVpVhvqQZj8fdcHcK6OoYSzugHtFQ/

Bildene er til fri bruk i pressesammenheng. Krediteres fotograf og Varanger museum IKS.
For andre bilder eller hjelp kontakt monica.milch.gebhardt@varangermuseum.no