Barn, familier, skoler og barnehager

Barn og unge er en viktig målgruppe for Varanger Museum. Barnehager, SFO, grunnskolen og videregående skole er prioriterte gjester, og tilbys ulike opplegg på avdelingene. Museet er et naturlig sted å besøke for å skape stedstilhørighet, og nærhet og eierskap til lokal historie. For barnefamilier er det lokale museet et sted der man kan dele opplevelser og utveksle erfaringer, og et tilbud som ikke skal koste for mye.

SVM storbildekk
Sør-Varanger kommune
Tuomainengården
Vadsø kommune
DSC_2228
Vardø kommune

Besøk oss