1814-1944 Demokrati, kriger og frigjøring

1814-1944 Demokrati, kriger og frigjøring

Forside_endeligVaranger museum fokuserer på forholdet mellom Russland og Norge i nord i hefte til utstillingen «1814 – 1944, Demokrati, kriger og frigjøring», som ble produsert i 2014, til 200-årsmarkeringen for grunnloven og 70-års markeringen for frigjøringen.

Heftet gir en kortfattet oversikt over og et enkelt innblikk i utviklingen og i de økonomiske og politiske omveltninger som skjedde i løpet av de 130 årene fra 1814 – 1944/45, og er på norsk og russisk.

Kr. 150,-