25. nov: Den Internasjonale dagen for avskaffelse av vold mot kvinner

25. nov: Den Internasjonale dagen for avskaffelse av vold mot kvinner

I dag 25. november er den Internasjonale dagen for avskaffelse av vold mot kvinner og starten på en 16 dagers markering frem til 10.desember, som for øvrig også er Menneskerettsdagen. 

Det er fremdeles sånn at kvinner i verden har færre rettigheter enn menn og er mer utsatt for vold i hjemmet. Når verden i tillegg skal hanskes med en pandemi er denne risikoen enda høyere. FNs Kampanje peker på nødvendigheten av både finansiering og bevissthet rundt denne problematikken da vold mot kvinner er en av de største utfordringene i det internasjonale arbeidet med menneskerettigheter.

Varanger museum har et formidlingsansvar for Steilneset minnested og i den anledningen ønsker vi å rette fokus på denne kampanjen. 80% av ofrene var kvinner – og de var ofre hovedsakelig fordi de var kvinner – og det var kvinner fra alle samfunnslag som ble rammet under trolldomsprosessene. Steilneset minnested er like aktuell i dag, og ikke bare et historisk minnesmerke, vold mot kvinner og frarøvelse av grunnleggende menneskeretter foregår også i dag – noe Louise Bourgeois påpekte da hun sa ja til å lage installasjonen The Damned, The Possessed and The Beloved på Steilneset minnested. 

I disse dager er Vardø museum i dialog med professor emerita i historie Liv Helene Willumsen hvor vi drøfter muligheten for å arrangere en internasjonal konferanse hvor vold mot kvinner kun fordi de er kvinner er et tema. Steilneset minnested spiller en viktig rolle i bevisstgjøringen av utfordringen vi har med vold mot kvinner og er en påminnelse om at dette dessverre er en aktuell problemstilling, selv i 2020. Under den planlagte konferansen vil vi lansere den høyaktuelle boken Feminicide – A World History hvor Liv Helene Willumsen bidrar med en artikkel om trolldomsprosessene og Steilneset minnested. 

Linker:

https://www.theguardian.com/society/2020/nov/22/if-im-not-in-on-friday-i-might-be-dead-chilling-facts-about-uk-femicide

https://www.unwomen.org/en/what-we-do/ending-violence-against-women/take-action/16-days-of-activism

https://www.fn.no/om-fn/fn-dager/kalender/internasjonal-dag-for-avskaffelse-av-vold-mot-kvinner