40 års jubileum av innvandrermonument / kvenmonumentet

40 års jubileum av innvandrermonument / kvenmonumentet

I år feirer innvandrermonument / kvenmonumentet i Vadsø 40-års jubileum! I den anledning samarbeider Vadsø museum-Ruija kvenmuseum med Norsk-Finsk forening om å markere dette jubileet.

Monumentet ble avduket 18. juni 1977. Her var det tre statsoverhoder tilstede; norske Kong Olav, Kong Carl Gustav fra Sverige og president Urho Kekkonen fra Finland. Gjennom dette minnesmerket ble kvenene, de finsktalende innvandrere synliggjort som en egen gruppe og deres historiske betydning ble anerkjent.

Monumentet er laget av den finske kunstneren Ensio Seppänen fra Kemi i Finland. Før Seppänen gikk i gang med arbeidet, studerte han Wallenius’ og Paulaharjos bøker om Finnmark. «De har fulgt meg under mitt arbeid», sier han.

Museet vil markere feiringen med sommeråpning på Tuomainengården lørdag 17. juni. Her vil det bli en utstilling om monumentet, i tillegg til musikk og kafe med bakst fra den gamle bakerovnen.

I tillegg vil det være aktiviteter på Finnmark fylkesbibliotek med fotoutstilling av Arvid Sveen fra monument åpningen i 1977. Det vil også bli en finsk kulturkveld i Vestre Jakobselv samfunnshus på kvelden, i tillegg til konsert og gudstjeneste i Vadsø kirke søndag 18. juni.