Andre anlegg – til «turistinfo» utvikling

Prestelvkaia

Prestelvkaia ligger vest i Vadsø, i området som tradisjonelt ble kalt Indre Kvenby. Prestelvkaia går også under navnet Fabrikkaia og er Finnmarks eldste kai. Den ble bygget til H.F. Esbensens guanofabrikk ved Prestelva i 1872. I en periode var guano, tørket fiskeavfall som brukes til gjødsel, en viktig eksportvare for Vadsø.

Etter datidens målestokk var Esbensens guanofabrikk et stort anlegg som bestod av to pakkhus, en bestyrerbolig, kai og hus for tørking av fiskehoder (gongen). Noen av husene og deler av kaia brant i 1908, men ble bygget opp igjen. Ved slutten av krigen, i oktober 1944, ble fabrikken sprengt med dynamitt. Deler av kaia sammen med gongen ble spart, det øvrige ble ødelagt.

Etter krigen ble gongen gjort om til fabrikk for produksjon av fiskeboller og senere reker. Mange kvinner arbeidet på fabrikken. Seinere ble gongen brukt til bilutsalg. De siste som hadde tilhold på Prestelvkaia, var utforskerne av Deccasystemet. De la kabler i sjøen gjennom gulvet, noe som ennå er synlig i konstruksjonen.

Vedlikeholdsarbeidet av kaia ble i en lang periode forsømt. I 2009 ble Prestelvkaia fredet, og etter en rekke utbedringstiltak stod kaia ferdig restaurert i 2010.

Finnmarksbiblioteket

Selskapet Finmarksbiblioteket ble stiftet i 1892 for ”at søge samle og opbevare bøger og manuskripter angaaende Finmarkens historie, etnografi, sprog, naturhistorie og statistikk samt alt der iøvrigt kan tjene til oplysning om denne landsdel og dens befolkning gjennom tiderne”. I 1923 ville man reise en bygning til de verdifulle samlingene. Med bevilgninger fra Storting og Fylkesting og penger som prost Beronka hadde samlet inn, ble huset oppført av Hauans materialhandel i Hammerfest. Arkitekt H.Chr. Hansen fra Molde tegnet det i en ”Nye Norge”-stil, som  var vanlig fra 1905-1930. Finnmarksbiblioteket ble offisielt åpnet i 1926. Det hvitkalkede huset har valmet skifertak og buede vindu. ”Tårnet” med luftekanal på taket gir bygningen et spesielt preg i forhold til annen arkitektur i området, og gjør huset svært verneverdig.

Under andre verdenskrig fant man det tryggest å flytte samlingen til en privat bolig i Tana. Dessverre brente boligen under tyskernes tilbaketrekning høsten 1944. Vadsø ble bombet, men ikke systematisk brent, og mange hus stod igjen etter krigen. Også Finnmarksbiblioteket ble stående, om enn noe bombeskadet. Mye verdifullt materiale var borte, men en del var utlånt i Vadsø og kom tilbake. Vadsø bibliotek, som ble ødelagt i bombinga, flyttet midlertidig inn i bygningen. Andre som manglet hus hadde også tilhold der, for eksempel Varanger Kraftlag, prestekontoret og noen bygningsarbeidere under gjenreisinga.

I 1962 kom Finnmarksbiblioteket under Aust-Finnmark fylkesbibliotek, men da Vadsø bibliotek og Aust-Finnmark fylkesbibliotek fikk nybygg i 1964, ble materialet flyttet dit. Etter den tid stod bygget lenge tomt, og det var snakk om å rive det. Men på slutten av 1970-tallet ble det pusset opp av Vadsø husmorlag til 6-årsklubb. Senere er huset brukt til foreningslokale for husmorlaget (nå Kvinne- og familielaget). Andre etasje er pusset opp til vevstue. Fra 2003 har også Vadsø husflidslag brukt lokalene til sine møter.

Andersby skole

Andersby skole er kommunens eldste skole og den eneste fra før krigen. Den ble bygget i 1860 i bygda Kiby, som ligger øst for Vadsø. Da Kiby fikk ny skole i 1925 ble skolehuset flyttet til Andersby, vest for byen, der den var i bruk fram til ca 1960.

Selve skolebygget er ikke mye endret, og det er derfor et unikt bygg i Finnmarkssammenheng. Bygget inneholder en stor skolestue, gang med stige opp til mørkeloft og en liten lærerbolig. Lærerboligen ble satt opp som et tilbygg på 1950-tallet og er i dårlig forfatning.

Museet har tidligere søkt om midler til restaurering av Andersby skole, og ønsker å få denne freda. Skolen eies av Vadsø kommune. Museet har brukt skolen til formidling av skolehistorie og har også gjenstander herfra i samlingen.