Besøk fra Sannhets- og forsoningskommisjonen

Besøk fra Sannhets- og forsoningskommisjonen

I begynnelsen av september besøkte Sannhets- og forsoningskommisjonen Øst-Finnmark, med stopp på blant annet Vadsø museum - Ruija kvenmuseum og Grenselandmuseet. Varanger museum følger kommisjonens arbeid videre med stor interesse og oppfordrer folk å dele sine historier med dem.

Kommisjonen for å granske fornorskingspolitikk og urett overfor samer, kvener og norskfinner har som formål å legge grunnlag for anerkjennelse av samers og kveners/norskfinners erfaringer i møte med norske myndigheters politikk, og de konsekvensene disse erfaringene har hatt for dem som grupper og individer. Les mer på hjemmesiden til kommisjonen.

Før kommisjonens åpne møte på Vadsø bibliotek, møtte de 12 kommisjonsmedlemmene de ansatte på Vadsø museum – Ruija kvenmuseum for en interessant og hyggelig samtale der begge parter fikk presentere sitt arbeid og uttrykke et ønske om framtidig samarbeid. På de åpne møtene rundt Varangerfjorden fikk kommisjonen presentert seg og sitt mandat for folket, og de fortsetter å reise landet rundt for å oppmuntre folk til å dele sine historier med dem.

Det åpne møtet på Vadsø bibliotek trakk 72 personer.

 

Dersom du ønsker å melde om urett og personlig erfaring med norske myndigheters fornorskingspolitikk til kommisjonen kan du følge denne linken. Museene og bibliotekene i Varanger vil også ha brosjyrer med mer info tilgjengelig i papirform om noen ønsker dette. Kommisjonen kan også følges på facebook.

 

På Grenselandsmuseet i Kirkenes kom det 82 personer til møtet med Sannhets- og forsoningskommiteen.