Bevaring av en kystkatedral

Bevaring av en kystkatedral

Fiskehesjene i Molla på Ekkerøy er nå under restaurering i regi av Vadsø museum - Ruija kvenmuseum i nært samarbeid med eier. Restaureringen er finansiert av Riksantikvaren via Finnmark fylkeskommune.

De store, flotte fiskehesjene fra 1950-tallet, som står i Molla på Ekkerøy, var en del av Kjeldsenbruket. Dagens eier er Tove Mikkonen, datter av fiskekjøper og handelsmann Arne Olsen, som var siste eier av Kjeldsenbruket. Det er ikke mange slike fiskehesjer igjen. I Vadsø kommune finnes de ellers bare i Vestre Jakobselv.

Fiskehesje var en ny måte å bygge på. Før bygde de flate hjeller, gjerne i flere etasjer, noe som gjorde at det rant fra de øverste etasjene og ned på fisken under. Nye forskrifter for henging av fisk som kom etter gjenreisninga var trolig en medvirkende årsak til at de største brukene etter hvert gikk over til hesjer med spisse tak, men det var også det at man i Finnmark hadde behov for høye hjeller for å få god tørk i løpet av en kort sommer. Det er flere navn på konstruksjonen. Betegnelsen hjell sitter igjen i Finnmark, og lokalt kalles de strenghjeller eller fiskehjeller. Ellers finner vi ulike navn langs kysten – som pyramidehjeller eller spisshjeller. På Ekkerøy er det brukt hesjestreng til opphenging, men man kan også bruke råved. De kalles da for råvedhesjer og de flate for råvedhjeller.

Ingen hjellbruk, som er en fellesbetegnelse, er vedtaksfredet, og det betyr at det er opp til lokale eiere eller kommuner å ta vare på dem. Vadsø museum – Ruija kvenmuseum står nå for restaurering av den ene fiskehesja i nært samarbeid med eier. Midler til restaurering kommer fra Riksantikvaren via Finnmark fylkeskommune. Det er bevilget noe midler gjennom flere år, men nå er restaurering av den ene hesja fullfinansiert. 

Planen var å restaurere hesja med gjenbruk av mesteparten av det gamle trevirke. Men befaring har avdekket at trevirke og hesjestreng er så sterkt angrepet av råte, rust og fukt, at det meste må skiftes ut.  Det blir derfor nærmest en kopi, men både eieren, museet og fylkeskommunen mener at disse fiskehesjene er av uvurderlig verdi som historisk kulturminne i området, og at de har en svært viktig estetisk funksjon i landskapet. Vi regner dessuten med at slike konstruksjoner har måttet fornyes på grunn av slitasje og råte i den tidsperioden de var i bruk. Hesjene er også nødvendige for en komplett formidling av Kjeldsenbruket og av bygda Ekkerøy.

I samarbeid med Ekkerøy bygdelag søkes det om flombelysning av denne «katedralen», noe som vil ta seg særlig flott ut fra sjøen i vintermørket.

 

Tekst og foto: Varanger museum / Sigrid Skarstein