Byvandring i gjenreisningsbyen Vadsø.

Byvandring i gjenreisningsbyen Vadsø.

Sommeren er tida for å pusse opp og ordne med hus og hage. Male og utvide, kanskje? Men det kan også være tida for å se nærmere på sitt nærområde. Hva finnes av hus? Vadsø by var så heldig å slippe unna krigen med mange gamle hus i behold. Likevel var det store ødeleggelser som i etterkrigstida måtte erstattes med nye hus.

I år er det 73 år sida gjenreisinga startet. Bebyggelsen fra denne tida, 1945-1960, som vi kaller gjenreisingsbebyggelsen, har altså rukket å få noen år på baken. For mange steder i Finnmark, også i strøk av Vadsø, er gjenreisingsbebyggelsen de eldste husene som finnes. I Vadsø ble det bygd 649 boliger, 23 fjøs og 30 større anlegg i denne tida. Slike hus har verneverdi.

I fjor flyttet Norsk folkemuseum et gjenreisningshus fra Finnmark til museet i Oslo, for å legge vekt på bevaringsverdien for disse husene for framtida. I Vadsø er både museet, historielaget og fortidsminneforeningen engasjert i vern og omtanke for byens gjenreisningshus. Mange av husene er så mye fornyet at det kan være vanskelig å kjenne igjen første byggetrinn av huset. Her er utvidelser, nytt panel og nye vinduer, nytt tak og piper.

Fotografene Karl og Henry Hansen tok mange bilder av nybygging i denne etterkrigstida. Disse bildene er nå i museets eie, og museet arbeider med katalogisering og gjenkjenning av hus og folk på bildene. Bildene vil fortløpende bli lagt ut på nettet åpent tilgjengelig for alle. Noen av disse husene vil bli gjenstand for oppmerksomhet under byvandringa.

Foto: Karl Hansen/T.Kristoffersens arkiv/Varanger museum avd. Vadsø

Byens kirke og prestegård må også regnes som en del av gjenreisingsbebyggelsen. Andre del av programmet vil ta for seg Vadsø kirke som har 60 års jubileum i år. Det vil bli en omvisning der med hovedvekt på arkitektur, kunst og kirketekstiler.

Randi Sjølie er guide på byvandringen. Hun er utdannet arkitekt og tømrer og har opparbeidet seg mange års kompetanse på byggeskikk i gjennom arbeid i Fylkeskommunen og Sametinget. Kirkeomvisningen vil være ved Tove Kristiansen og Bodil Dago. Begge jobber som konservatorer i Varanger museum.