Ellisif Ranveig Wessel 1866-2016 – 150 år

Ellisif Ranveig Wessel 1866-2016 – 150 år

 

I 2016 ville Ellisif Wessel vært 150 år og dette vil Grenselandmuseet markere gjennom hele året med små og store arrangementer/happenings.

Ellisif kom til Kirkenes i 1886 med Dampskipet «Varanger» som nygift legefrue. Overklassejenta fra Gausdal skulle med sitt fotografiapparat, sine dikt, sin litteratur, sine avisinnlegg og ikke minst sitt engasjement for gruvearbeiderne og de fattige gjøre seg bemerket i det lille samfunnet.

Ellisif Wessel fotograferte et samfunn som var i brytningstid, naturen virket nærmest uberørt og menneskene som bodde der benyttet seg av ressursene og levde i takt med landskapet. Samtidig var gruvedriften i sin spede begynnelse, handelsstedet utviklet seg og befolkningsveksten var økende.

Ellisif bodde mer eller mindre hele sitt voksne liv i Kirkenes. Hun døde 83 år gammel og etterlot seg en stor arv for ettertiden, sine fotografier. Kirkenes var utbombet og ødelagt av brann etter andre verdenskrig og foto fra før krigen har gått tapt i stor grad. Det finnes ikke så mange bilder fra tiden Ellisif virket og det er heller ikke mange samtidige fotografer. Derfor har hennes bilder en stor kulturell verdi for kommunen, distriktet og folket som bor her.

Grenselandmuseets Wessel-samling består av flere hundre av hennes fotografi, både glassplater, postkort, løse foto og bilder innlimt i album.

Denne samlingen er en av de viktigste, om ikke eneste, kildedokumentasjon på tiden rundt århundreskiftet 1800-1900 fra distriktet.

kirkenes

Kirkenes 1898. Utsikt utover Bøkfjorden, med Piselvas utløp i forgrunnen. Elva er i dag lagt i rør og dette området er regulert for industri. Blant annet ligger Dampsentralen/Kimek akkurat her i dag.

Som vi ser av bildet er det ikke mange hus på neset på slutten av det nittende århundret. Til venstre nede ved sjøen; kommunens Tinghus, i midten Tokles hus og Handelsmann Figenschous hus til høyre.

Nede ved elva ser vi Figenschous sjøboder. Og helt bakerst på neset ligger den gamle kirka som brant ned i 1944.