Ellisif Wessel – liv og virke i Grenseland

Ellisif Wessel – liv og virke i Grenseland

Vandreutstillingen vår vises nå på Grenselandmuseet i Kirkenes. I to år har den vært på reise rundt om i Norge, og i Murmansk. Her blir den til 24. februar, før den igjen skal videre. 

Ellisif Wessel (1866-1949) kom til Kirkenes i Sør-Varanger i 1886 som nygift legefrue. Det var stor fattigdom i distriktet, og sammen med sin mann Andreas B. Wessel viste hun sterkt engasjement for de svakerestilte i samfunnet der Norges ytterkant møter Finland og Russland. Ellisif Wessel var revolusjonær, og skrev dikt og flammende avisinnlegg som støttet arbeiderklassen. Hun var en selvlært fotograf, og bildene hennes viser distriktets flerkulturelle historie og et grenseland i brytningstid.

Utstillingen «Ellisif Wessel-liv og virke i grenseland» er produsert av Varanger museum, med bruk av fotografisk materiale fra Grenselandmuseets billedsamling. Bildene er hentet fra fotoalbum Wessel lagde til familie og venner, som sammen med tekst om Wessels liv og virke, gir et innblikk i Sør-Varangers  historie ved overgangen til det 20. århundre. Fotosamlingen etter Wessel er en nasjonal skatt med stor kulturhistorisk verdi ettersom det finnes få billedsamlinger igjen i Finnmark fra tiden før 2.verdenskrig.

Tekster er på norsk, russisk og engelsk. Ta gjerne kontakt for mer informasjon eller ønske om lån til aktuelle visningssteder! san@varangermuseum.no