Ellisif Wessels lysbildeserie

Ellisif Wessels lysbildeserie

I arbeidet med fotosamlingen har vi nå satt i gang med å avfotografere glassnegativ og lysbilder. Først ute er Wesselsamlingen.

Dette bildet tilhører en lysbildeserie om Sør-Varanger som Ellisif Wessel kalte «I lappernes land – Sør-Varanger».

Et hefte med tekst til hvert bilde fulgte med lysbildeserien. Serien er laget på 1920 tallet og er et typisk eksempel på det illustrerte offentlige foredraget som var en vanlig formidlingskanal fra ca 1910 og fremover. Serien besto av 24 bilder.

Teksten sier om bilde nr. 15:
Renen lever som bekjendt av renmose eller renlav (cladonia rangiferina). Her i skogen er mosen dækket av dyp sne, hvorpaa dyrene maa grave sig temmelig langt ned for at komme til den. Gravningen sker ved at de sparker sneen undav ved hjælp av forbenene med de brede klover; det gaar meget raskt for sig. De roter aldrig i sneen med hornene, hvad man saa ofte hører fortalt. Renen er lappernes viktigste husdyr. Melken drikkes eller anvendes til ost, kjøttet danner deres fornemste føde og væsentligste salgsvare. Av skindet faar lapperne sin viktigste vinterbeklædning, fottøi og feller. Renen er deres transportdyr, som om vinteren trækker pulken og om sommeren bærer deres bagage paa en let, liten kløv.
– Ellisif Wessel