En reise fra arkivet til Amerika

En reise fra arkivet til Amerika

Fredag 26 juli kl. 14.00 kultursalen Vardø flerbrukshus

Hva vet vi om de som reiste fra Vardø til Amerika på 1800- og begynnelsen av 1900-tallet? Under hvilke omstendigheter dro de, og hvordan gikk det med dem? Hvor leter vi for å finne svar når tidsvitnene er borte?

Vardø museum inviterer til foredrag i Kultursalen, under Pomorfestivalen 2019. Arrangementet «En reise fra arkivet til Amerika» tar utgangspunkt i utvandringen fra Vardø til Amerika, og arkivene etter dem som dro. I denne foredragsrekken vil vi få høre mer om hva som gjør arkivene unike som kildemateriale og deres viktige funksjon for samfunnet. Med utgangspunkt i arkiv som kilder kan Professor emeritus Einar Niemi og forfatter Trygg Hølvold gi oss bedre kunnskap om de som dro og hvordan det gikk med dem.

Program:
Innledning ved Monica Dahl, avdelingsleder ved Vardø museum

Foredrag 1.
«Arkiv: kilde til kunnskap og historiefortelling»
Inger Lene Nyttingnes, prosjektleder for Varangerarkiver ved Varanger museum IKS

Foredrag 2.
«Amerikafeber. Utvandringen fra Finnmark sett i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv»
Einar Niemi, professor emeritus i historie ved Norges arktiske universitet (UiT)

Foredrag 3.
«Vardøværinger i Amerika, historier om de som dro»
Trygg J. Hølvold, forfatter og historiegraver

Vel møtt!

Tid: Fredag 26 juli kl. 14.00
Sted: Vardø flerbrukshus, Kultursalen

Arrangementet er gratis.