Endelig en løsning for Ruija kvenmuseum. Pressemelding

Endelig en løsning for Ruija kvenmuseum. Pressemelding

I budsjettavtalen mellom regjeringen og samarbeidspartiene registrerer vi til vår store glede at Varanger museum har fått de midlene som vi søkte om i mars 2016 for å utvikle Ruija kvenmuseum i Vadsø til en nasjonal institusjon for den kvenske/norskfinske minoriteten.

Det er avsatt 3,5 millioner kr i budsjettforslaget, det vil si 2 millioner til drift av det nye museumsutbygget, som er basert på tall fra NRK i kjøpsprosessen, samt 1,5 millioner til arbeidet med å forberede en investeringssøknad for 2018. Investeringssøknaden vil omfatte omgjøring og tilpasning av det tidligere NRK-anlegget i Vadsø til museumsformål, samt utvikling av en basisutstilling.

Kirkenes, 7. desember 2016,

Eilif Johannesen, leder representantskapet Varanger museum
Frans-Arne H. Stylegar, direktør Varanger museum
Hans-Jacob Bønå, ordfører Vadsø