Fagseminar: Kvensk/norskfinsk kultur og identitet i dag

Dato: 27. august 2021 Sted: Nobile kultursal, Vadsø

Mer info kommer!

Tervettulemaa kothiin!