Flyfoto fra Kirkenes

Flyfoto fra Kirkenes

På Grenselandmuseet har vi en stor og variert fotosamling. I denne inngår blant annet en del flyfoto fra ulike årstall. Nå jobber vi med å få laget en utstilling i uteområdet til museet hvor bilder av Kirkenes tatt i 1936, 1953 og 1986 vil bli kraftig forstørret og hengt opp så våre besøkende også kan få glede av dem. Vi ønsker å få utstillingen klar til vårt 20-års jubileum i juni i år.

widerøe 3widerøe