Formidling fra samlingene: Kvinner

Formidling fra samlingene: Kvinner

I anledning kvinnedagen vil vi løfte frem 4 sentrale kvinner fra Grenselandmuseets samlinger: Ellisif R.Wessel, Helga Tokle, Dagny Loe og Sigrid M.Riise

 

Ellisif Rannveig Wessel (1866-1949)

Ellisif Wessels fotografier fra Sør-Varanger er et enestående dokumentasjonsmateriale fra tiden rundt forrige århundreskiftet fra perioden 1890-1915. Bildene hennes finnes i flere museumssamlinger landet rundt, den største samlingen av Ellisif Wessel-bilder befinner seg i midlertid ved Grenselandmuseet i Kirkenes. Fotografiene som finnes i museets samling er en unik dokumentasjon av mennesker, folkegrupper, bygninger, natur og kulturlandskap i områdets multikulturelle samfunn fra slutten av 1800-tallet og tiden fremover. Bredden i materialet etter Wessel er stort, og hun har også fotografert både på både russisk og finsk side av grensene til Norge. Wessels fotografier dokumenterte også overgangen fra et lokal samfunn preget av tradisjonell selvberging til fremvekst av en industriby. Den kulturhistoriske verdien av samlingen er stor ettersom det finnes få billedsamlinger igjen i Finnmark etter systematisk bombing og nedbrenning av fylket under 2.verdenskrig.

SMU.F000089

Helga Tokle (1871 – 1974)

I samlingen til Grenselandmuseet finnes det flere fotografier av Helga Tokle. Hun var født i Sør-Varanger, og arbeidet som studiofotograf på begynnelsen av 1900-tallet. Helga fotograferte i samme tid som Ellisif Wessel. I 1922 overtok Helga atelieret etter fotografen Gustav Lindman i Drøbak, og flyttet fra Kirkenes.

tokle

Dagny Loe (1913-2010)

Dagny og Osvald Loe fra Berlevåg medvirket aktivt i motstandskampen i Finnmark under 2.verdenskrig. Som straff for samarbeid med partisanene ble Osvald dømt til døden på Kirkenes. Dagny måtte etterlate alle barna sine unntatt sin nyfødte datter, og ble sendt til Gestapo-forhør i Kirkenes. Datteren døde på båtturen. Dagny ble i 1943 dømt til 15 års fengsel i fangeleir. Hun ble sendt til Tyskland og videre til Polen. I tukthusene begynte hun å brodere sin livshistorie på et grått ullteppe. Motivene viser reisen fra Berlevåg, gjennom fangenskap og til friheten.

Dagny ble senere hedret med kongens fortjenstmedalje for innsatsen sin. Teppet har hun gitt til Varanger museum som henger til Grenselandmuseets krigsutstilling.

dagny loe teppet

Sigrid Marie Riise (1911-1955)

Kunstneren Sigrid Marie Riise er kjent for sine vakre siluettklipp med samiske motiv. Sigrid var født i USA og kom til Kirkenes i en alder av 2 år, og utviklet en fasinasjon og respekt for samene som gjenspeiles i kunstnerskapet hennes. Mesteparten av kunstverkene hennes finnes i dag i private hjem, og Sigrid laget også kull-, tusj- og akvarell portretter. Sissel Seyersted beskriver Sigrid følgende i en artikkel hentet fra Samisk årbok 1959-1960:

«Fordi de (bildene) er så levende og så karakteristiske, og laget av et forestående sinn, vil de alltid gi en opplevelse, og en trang til å lære samene å kjenne. På sin stillferdige og ofte intense måte, gir de støtet til interesse for, og sympati med samene, rundt omkring i verden hvor bildene befinner seg; og kanskje også til interesse for henne som laget dem. Sigri var allsidig begavet og hadde mange interesser, hennes liv var en som tegner og maler, men hun var også bl.a. glødende opptatt av samfunnet. Hun ville at alle mennesker, kvinner som menn, skulle få utvikle sine evner. Særlig tenkte hun Finnmark hvor naturforholdene og manglende muligheter gjorde dette særlig vanskelig å oppnå.»

riise