Formidling fra samlingene: Pasvik Timber

Formidling fra samlingene: Pasvik Timber

Pasvik Timber ble startet på begynnelsen av 1920-tallet i Fredrikstad, og var lokalisert på Jakobsnes utenfor Kirkenes.

Selv om bedriften var stor og moderne gikk den aldri særlig godt. Aksjekapitalen ble utvidet flere ganger frem til bedriften ble overtatt av engelske interesser i 1928.

I bedriftens storhetstid var det ansatt hele 250 mann. I 1932 var dette antallet redusert til 1/10. Noe av grunnen til de økonomiske problemene til bedriften skyldtes generelle økonomiske nedgangstidene i verden. I tillegg var ikke kvaliteten på råvaren bra, den hadde for mye stor kvist og var til dels preget av brann og andre skader.

Anlegget var utsatt for flere bombetokt, der hele anlegget og alt ferdig produsert materiale gikk opp i brann etter tysk flyangrep 2. juni 1940. Bedriften ble aldri bygd opp igjen og dette ble slutten på Pasvik Timber.

 

Kilde: Randa, R. (2001), I: Sør-Varanger 1906-1939: jernmalmen skaper et nytt samfunn, Kirkenes: Sør-Varanger Historielag.

Fotografier: Grenselandmuseets fotosamling

 

Fotokort: Oversikt over Pasvik Timber.
Fotokort: Oversikt over Pasvik Timber.
Fotokort: Pasvik Timber sagbruks trallebane.
Fotokort: Pasvik Timber sagbruks trallebane.
Fotokort: Pasvik Timber.
Fotokort: Pasvik Timber.
Fotokort: Jakobsnes gammel bebyggelse. Tatt like før de ble revet. Sagbrukets (Pasvik Timbers) arbeiderboliger.
Fotokort: Jakobsnes gammel bebyggelse. Tatt like før de ble revet. Sagbrukets (Pasvik Timbers) arbeiderboliger.
Fotokort: Sagbruket på Jakobsnes. Rammesag fra Pasvik Timber Co.
Fotokort: Sagbruket på Jakobsnes. Rammesag fra Pasvik Timber Co.
Fotokort: Motiv fra sagbruk.
Fotokort: Motiv fra sagbruk.