Fortellinger fra Vardø, Thor Robertsen

Fortellinger fra Vardø, Thor Robertsen

Fortellinger fra Vardø for­teller Thor Robert­sen om episoder fra hans opp­vekst og voksne liv samt noe historie til­knytt­et Vardø. Boka ble til­delt prisen Polar­stjernen av Den russiske for­fatter­forening­en i 2012.

Boka ble utgitt først på russisk i 2011 med siktemål å fortelle om folke­livet på kysten av Finnmark. På slutten av 1980-årene ble det inngått venn­skaps­avtaler med Murmansk og Arkhangelsk for på nytt å fremme folkelig kontakt og handel. Fortellinger fra Vardø gir innblikk i dag­lig­liv, humor og drama­tiske hendelser. For­fatter­ens nære forhold til havet og sjø­livet trer klart fram i tekstene.

Thor Robertsen har også invitert noen av sine venner til å skrive supp­lerende tekster. Boka er rikt illustrert med foto­grafier og kunst­verk av kunstnere fra Arkhangelsk og Norge.

Kr. 300,-