Fotobevaringløft i gang i Varanger museum

Fotobevaringløft i gang i Varanger museum

Varanger museum er i gang med prosjektet «Fotobevaringsløft med fokus på skadevern – bevaring og formidling» Vi utfører praktisk arbeid på våre tre avdelinger, Vardø museum, Grenselandmuseet og Vadsø museum - Ruija kvenmuseum, for å forbedre bevaringsforhold, øke kompetanse og kartlegge samlingene. Prosjektgruppen var samlet i Vadsø forrige uke og jobbet med tema som vern og identifisering. I tillegg fikk vi pakket om ca 18 000 fotografi. Prosjektet er støttet av Stiftelsen UNI

Bakgrunn for prosjektet «Fotobevaringsløft med fokus på skadevern – bevaring og formidling»

Varanger museum ønsker å kartlegge, vurdere, prioritere og kunne gjøre enkle tiltak i fotosamlingene sine for å kunne forlenge levetid og beskytte skadet materiale. Vi mistenker forekomster av mugg og pågående skader som kjemisk nedbrytning av materiale pga for dårlig lagring. Videre ønsker vi å øke de ansattes kompetanse i forhold til behandling av og tiltak i forhold til bevaring av skadet materiale.

Formål
Felles arbeid for å forbedre bevaringsforhold for fotosamlingene.

Mål

  • Utføre praktisk arbeid som forbedrer bevaringsforhold for fotosamlingene på våre tre avdelinger.
  • Øke kompetanse ved å jobbe prosjektbasert på tvers av avdelingene og oppnå samsvarende prosedyrer og rutiner.
  • Ekspertmøter for økt kompetanse på tema som vern av samlinger og ansatte, identifisering av materiale, kjemiske skader, klima, identifisering av mugg og bevaring.
  • Kartlegging av hele samlingen med fokus på materialtyper, tilstand og prioritering.
  • Formidle mål med prosjektet og skatter vi oppdager underveis.

 

Fotosamlingene

Fotosamlingene er innsamlet siden henholdsvis 1894(Vardø), 1964 (Sør – Varanger museum) og 1976 (Vadsø museum). . Det er lagt inn en stor innsats i forhold til lokal innsamling og med tanke på at store samlinger gikk tapt under 2.Verdenskrig. Det innsamlede fotomaterialet består av 93 000 fotografi med hovedvekt på perioden 1880-1950.

Samlingene består i stor grad av positivbilder fra private album og samlinger, men vi har også arkiv bestående av negativer etter lokale fotografer som i større eller mindre grad har dokumentert lokal historie. Eksempler på fotograffirmaer i Varanger på 1900- tallet er Johan og Jørgen Wickstrøm, far og sønn stasjonert i Tromsø og Vardø i perioden 1865 til ca 1900, Jasper Soini og deretter Emilie Henriksen i Vadsø i perioden 1905-1925. I Kirkenes har vi blant annet Helga Tokle som arbeidet som studiofotograf ved århundreskiftet. Disse samlingene består av kabinett –og visittkort. Edvardsen 1959-1998, Karlsen fra 1940-1970 tallet, Henry Hansen/Karl Hansen fra 1939-1979 er negativsamlinger og materiale vi må vurdere tiltak for i dette prosjektet. I noen tilfeller er det også fotodokumentasjon av nasjonal historisk interesse. Vi kan nevne krigshistorie, vi har flere album etter tyske soldater stasjonert i området og partisanhistorien utspilte seg også her nord.

Varanger er et flerkulturelt område med både finsk, russisk og samisk kultur og historie. Ellisif Wessels fotografier er et enestående dokumentasjonsmateriale fra perioden 1890-1915 fra både fra norsk, finsk og russisk side av grensene i nordøst. Industrihistorien, spesielt i Sør Varanger er dokumentert gjennom Sydvarangers samling fra 1946 til midten av 70- tallet og Gunerus Soot fra 1908-1912. Fotosamlingen inneholder også dokumentasjon på samhandling med Russland gjennom pomorhistorie og senere utveksling. Videre 1900- tallets hverdagsliv og handel er dokumentert spesielt gjennom private bilder og mye portrettmateriale. Det jobbes det spesielt med kvenske/norskfinske historien ved Vadsø avdelingen, som er ansvarsmuseum for kvensk kultur og historie. Her er det mest private foto som utfyller historien om kvenene sammen med arkiver, bygninger og gjenstandssamlinger.

Gjennomføring

Prosjektet involverer museets tre avdelinger/museum hvor ansatte (en fra hver avdeling) reiser fra museum til museum for å jobbe tematisk, utfører en jobb på avdelingen og lærer gjennom å gjøre. Vi har fellessamlinger på hver avdeling over tre dager som jobber med tema «Vern av ansatte/samlinger og identifisering av fotomateriale», «Kjemiske skader og klima» og «Mugg, identifisering og bevaring». I prosjektet inngår også ekspertmøter og en grovkartlegging av hele samlingen. Etter gjennomgang av samlingen i forhold til skadet materiale og prioritering, kan vi vurdere ytterligere tiltak.