Gave til Grenselandmuseet

Gave til Grenselandmuseet

Lørdag 7. mai fikk Grenselandmuseet besøk av søskenparet Claire Schwarts og Jaques Aubry som var på reise i sin fars fotspor. Andre Aubry var OT ( Organisation Todt) fange under krigen. Han ble sendt fra Frankrike til Norge og Sør-Varanger i 1943 som tvangsarbeider.

 

Claire Schwarts og Jaques Aubry på besøk ved Grenselandmuseet. Foto: Camilla Carlsen, Varanger museum.
Claire Schwarts og Jaques Aubry på besøk ved Grenselandmuseet. Foto: Camilla Carlsen, Varanger museum.

 

Søsknene har brukt lang tid på å finne ut hvor faren var, og har kommet frem til at han sannsynligvis var på Kjelmøya en kort periode frem til november 1943. Han ble så plassert i en leir på Elvenes i en tre måneders periode før han fikk dra hjem på perm. Tanken var at det skulle opprettes en slags tannpleieklinikk hvor han, som var tanntekniker, skulle jobbe. Det ble ikke noe av dette. Da Andre skulle sendes tilbake til Nord-Norge etter sin permisjon holdt han seg i skjul til krigen var over og slapp derved en ny runde.

 

Portrett av Andre Aubry.
Portrett av Andre Aubry.

 

Claire og Jaques hadde under sitt besøk til Kirkenes med seg flere dokumenter, bilder og noen gjenstander som de ga til Grenselandmuseet. Vi fikk også skanne brev som Mr. Aubry har skrevet til sin kone både under transporten opp hit, og mens han var her. Dette setter vi stor pris på. Vi vet generelt lite om hva som skjedde med franske tvangsarbeidere, eller fanger fra Vest-Europa generelt, som var sendt til Sør-Varanger under 2.verdenskrigen. Ved å motta tilvekst til museets samlinger, bevares historien og en del av vår felles kulturarv for ettertiden.

 

Tegning av Andre Aubry.
Tegning av Andre Aubry.