Gode besøkstall for Varanger museum

Gode besøkstall for Varanger museum

Aldri har så mange vært innom våre besøkssteder og ulike arrangementer som i 2015. Til sammen 60 000 personer, faktisk. Grenselandmuseet i Kirkenes og Steilneset minnested i Vardø topper statistikken, med henholdsvis 16 000 og 20 000 besøkende.

Dette er historiske tall, men det er viktig å skyte inn at det er besøkstallet for trolldomsmonumentet på Steilneset som utgjør den største endringen i forhold til 2014. Varanger museum har formidlingsansvaret for monumentet, som eies av Nasjonale turistveger. Fra og med 2015 har sistnevnte gjort systematiske tellinger av hvor mange som besøker minnestedet, og tallene viser seg å ligge godt over det man tidligere har anslått.