Håndverksutvikling i Varanger

Håndverksutvikling i Varanger

Varanger museum holdt gjennom prosjektet Vardø Restored et skogkurs i Pasvik. Kurset var det tredje i rekken for å fremme håndtverkskompetanse i Varangerområdet. Målgruppen var håndverkere, sagbrukere og skogforvaltere, og til sammen 29 personer fra hele Varanger som utvekslet og bidro med sine erfaringer.

Kursholdere var Oddmund Aarø, Andreas J. Kirchhefer, Siv Kristi Holmin og Arne Graven. Deltakerne fikk veiledning om utvelgelse av tre til restaurering, om tradisjonelle hugstmetoder, vekstforhold, tradisjonell bearbeiding av tømmer, tømmerets kvaliteter og felling, samt dendrokronologi, der man tar prøver fra treet for å bestemme alder. Kurset er finansiert av Fortidsminneforeningen, gjennom prosjektet Kulturminner for alle, og ble holdt 19.-24 april 2017.

Det har tidligere vært holdt kurs om i tilstandsregistering av bygninger, vindusrestaurering og håndskjæring av tømmer, kurs i bruk og vedlikehold av semidisel motorer, samt workshop i årringsdatering. I etterkant av skogskurset i Pasvik er det hold kurs i lafteteknikker.

Museet samarbeider med Vardø Restored og Fortidsminneforeningen avd. Finnmark om videreføring av kursrekke. Det er søkt midler fra Fortidsminneforeningen og vi håper å kunne tilby to håndverkskurs i 2019.

Her er en filmsnutt fra kurset:

Regi/foto: Nima Taheri
Klipp: Eirik Jåsund