Halvveis til Ruija kvenmuseum

Halvveis til Ruija kvenmuseum

Politikerne i Vadsø kommune vedtok nylig å kjøpe den tidligere NRK-eiendommen i byen for å utvikle den til nytt museum. Forutsetningen er at fylkeskommunen også blir med på spleiselaget.

– Vi er veldig glade for at framtidsutsiktene til Varanger museums avdeling i Vadsø ser lysere ut, forteller en fornøyd direktør Frans-Arne H. Stylegar. Nå krysser han fingrene for at fylkestinget følger opp og blir med på laget videre for å gi Finnmark etterlengtet museal formidling om den kvenske/norskfinske minoritetens kultur og historie.

Og med tanke på fylkeskommunens positive uttalelser den siste tiden, så er det mye som tyder på at Ruija kvenmuseum nå endelig blir en realitet.

– Blir det slik vi håper kan vi lage et museum og et møtested som er mye mer tilgjengelig og innholdsrikt for både byens befolkning og tilreisende, sier Stylegar. I det gamle NRK-bygget har vi mulighet til å boltre oss på nesten 2000m2 med utstillinger, arrangementer og konserter for både store og små. Beliggenheten i forhold til alle byens skoler er ideell for å kunne gi byens barn og unge et best mulig tilbud. Han viser til at museet spiller en viktig samfunnsrolle og handler om lokal identitet, historie og kultur.

I over 20 år har man jobbet aktivt med å skulle etablere nytt kvensk/norskfinsk museum i Vadsø, og nå er det nærmere å bli enn realitet enn på noe tidligere tidspunkt. Avgjørelsen tas i fylkesutvalget/fylkestinget i neste uke.