Hestehold i Varanger, Helena Maliniemi

Hestehold i Varanger, Helena Maliniemi

VAM butikk HesteholdetiVaranger-forsideKulturkontakt, etnisitet og den materielle hestekulturen 1800-2008. Varanger museum 2009. Skriftserie nr. 1

kr. 200,-