Innvandrermonumentet

Innvandrermonumentet

Monumentet ble avduket 18. juni 1977 av kong Olav. I tillegg var statsoverhodene kong Carl Gustav fra Sverige og president Kekkonen fra Finland tilstede. Gjennom dette minnesmerket ble kvenene, de finsktalende innvandrere synliggjort som en egen gruppe og deres historiske betydning ble anerkjent.

Monumentet er laget av den finske kunstneren Ensio Seppänen fra Kemi i Finland. Før Seppänen gikk i gang med arbeidet, studerte han Wallenius’ og Paulaharjus bøker om Finnmark. «De har fulgt meg under mitt arbeid», sier han.

Om symbolspråket som er brukt sier kunstneren;

«Det svarglinsende feltet nederst på sokkelen med pilen som kløyver sokkelflate, symboliserer finlenderne som gjennom svart nød ble tvunget til å søke inn i dette karrige landet i nord. Den gamle mannen som sitter med spaden i hånden, er finlenderen, – han som kom med jordbrukskunnskaper til Finnmark. Han bar opp tang og tare fra strendene, kultiverte og gjødslet jorda. Lua han har på seg er en typisk fiskerlue. Den gamle mannen sitter og ser på sin datter som holder sitt lille barn – framtida – i fanget sitt. Den ranke fiskeren gransker omsorgsfullt havet. Han er norsk og pikens ektemann. Hans skarpe blikk røper den nådeløse kamp som føres mot ishavet. Ankeret som er plassert bak, symboliserer at finlenderne til slutt kastet anker – slo seg ned i Finnmark.»