Jubileumsseminar: «Ta språket tilbake!» 16-17. oktober 2018

Jubileumsseminar: «Ta språket tilbake!» 16-17. oktober 2018

Kvensk ble anerkjent som eget språk i april 2005. I kjølvannet av en slik status, kom behovet om en normering av språket. Det eksisterer en del skrevet kvensk i dag, blant annet kom kvensk grammatikk ut i 2014. Først og fremst er kvensk et muntlig språk. Det blir brukt i offentlige sammenhenger, prosjekter knyttet til barn og unge, kunst og kultur.

Kielitinka/Kvensk språkting ble etablert i april 2008 som et vedtaksorgan til det tidligere etablerte Kieliraati/Kvensk språkråd. Kvensk språkting gjorde vedtak i normeringsspørsmål som ble behandlet i Kvensk språkråd. Enkeltvedtakene ble deretter iverksettes i språkutviklingsarbeidet. Funksjonstiden til språkrådet ble ut 2010. Deretter fortsatte Kvensk språkting som øverste organ innen kvenske språkspørsmål.

I 2018 fyller språktinget 10 år. I denne forbindelse ønsker Kainun institutt – Kvensk institutt og Vadsø museum – Ruija kvenmuseum å arrangere et seminar.  På seminaret ønsker vi å presentere flere områder innen den kvenske kulturen der språket spiller en viktig rolle. Det er viktig å synliggjøre det kvenske språket i mange forskjellige sammenhenger.

Sted: Grensen 1. Vadsø museum – Ruija kvenmuseum

Arr. Vadsø museum – Ruija kvenmuseum og Kainun institutti – Kvensk institutt

 

Tirsdag 16.10

11.00-12.00    Lunsj

12.00.12.10     Åpning

 

Satsing på språk 12.10-14.00

12.10-12.40    Anne Karin Olli, Statssekretær KMD

12.40-13.10    Åse Wetås, direktør Språkrådet

13.10-13.30    Trygg Jakola, Språktinget/Kvensk institutt

Spørsmål og kommentarer til innledningene

14.00-14.30   Kaffepause

 

Kultur og utøvende kunst 14.30-18.00

14.30-15.00    Pål Vegard Eriksen: Kvensk teater

15.00-16.45    Merete Eidstø Kristiansen og Rønnaug Ryssdal: Kvenskspråklig litteratur og kvensk bibliotektjeneste

16.45-17.00    Kaffepause

17.00-17.30    Monica Milch Gebhardt: Kven Connection og Rømmekolle Revival: To kunstprosjekter ved Vadsø museum – Ruija Kven museum.

17.30-18.00    Kvensk film: Kristin Nikolaysen

18.00 -18.30   Sang og musikk/Boklansering: Reidar Bakke

 

20.00 Festmiddag

Underholdning: Beddari-Nilsen

 

Onsdag 17.10.

 

Barn- og ungdomsarbeid 08.30-10.00

08.30-09.00    Anna-Kaisa Räisänen: Kvensk språkreir

09.00-09.30    Kaisa Maliniemi: Kvenuka

09.30-10.00    Trygve Beddari og Anne Margareth Nilsen: Sang og musikk med barn og ungdom

10.00-10.30    Ann-Mari Isaksen:  Lansering av kvensk skolegrammatikk

10.30-10.45    Kaffepause

 

Språk og sted

10.45-11.15    Katriina Pedersen: Kvenske stedsnavn

 

Debatt: Veien videre 11.15-12.00

 

12.00-13.00 Lunsj

 

 

Kontakt

Avdelingsleder ved Vadsø museum – Ruija kvenmuseum, Kaisa Maliniemi kaisa.maliniemi@varangermuseum.no

 

 

Påmeldingsfrist 1.oktober 2018

Ingen deltakeravgift. I forbindelse med påmeldingen ønskes at deltagere gir beskjed om de ønsker å delta på lunsj 16 og 17. oktober og festmiddag.

Lunsj: 210 kr

Festmiddag: 490 kr

Påmelding her!

 

 

Hotell

Deltakere på seminaret må selv ordne og påkoste overnatting. Ring Fjordhotellet for rombestilling: + 47 450 60 345