Kirker og utsmykning i Varanger

Kirker og utsmykning i Varanger

Varanger museums konservatorer Bodil Dago  og Tove Kristiansen har skrevet artikkelen «Kirker og utsmykning i Varanger». Artikkelen er et resultat av et lengere samarbeid, besøk i kirker og møysommelig arbeid med framfinning av kildemateriale.

De skriver selv:

«Kirkebygg, inventar og utsmykking bærer preg av kirkehistoriens viktige samfunnsoppdrag gjennom 1000 år. Arbeidet med denne artikkelen har vist at det er nødvendig å bruke mange ulike kilder for å finne fram til historiene om de lokale kirkene og deres interiør. Menighetenes arkiver står sentralt i dette men også arkiver fra privat eie er viktige førstehåndskilder for å finne ut det som har skjedd, de som har deltatt og de som har sett. Det kan også finnes unike arkivmateriale på de mest uventede steder, som i gamle altertavler, på mange private loft og kjellere.»

Artikkelen kan leses på Finnmarksarkivenes nettside. Finnmarksarkivene er et arkivfaglig nettverk for institusjoner og organisasjoner som bevarer arkivmateriale i / fra Finnmark.

Les hele artikkelen her:

http://finnmarksarkivene.no/?p=6886

Begge bildene i omtalen er fra omvisning i Vadsø kirke søndag 3.juni.2018. Dette bildet: Tove Kristiansen, forteller om kirken med hovedvekt på arkitektur og kunst. Toppbilde: Bodil Dago forteller om kirketekstilene. Foto: Varanger museum, Monica M. Gebhardt