Konservator 100% stilling ledig

Konservator 100% stilling ledig

Ved Varanger museum IKS, avdeling Vardø museum, er det en ledig 100% fast stilling som konservator

Arbeidsoppgaver:
Konservator skal ha som viktigste arbeidsområder: samlingsforvaltning, forskning, forskningsformidling og faglig planarbeid. Stillingen skal bidra til kunnskapsutvikling og formidling av museets fagområder og vi ønsker særlig å heve museets kompetanse påområdets kulturmiljøer, som bygningsmiljøer, kystkultur og kulturlandskap.

Vardø museum tar nå i bruk nye arealer i vårt museumsbygg. Som avdelingens konservator vil du få en sentral rolle i arbeidet med å utvikle en ny publikumsarena for lokalbefolkning, turister og andre besøkende.

Kvalifikasjonskrav:
– Utdanning på hovedfag/masternivå innen relevante fag

Andre relevante kvalifikasjoner:
– Erfaring med utstillingsarbeid
– Erfaring med planarbeid
– Erfaring med samlingsforvaltning
– God skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk og engelsk
– Førerkort klasse B

Varanger museum er en inkluderende arbeidsplass og vi ønsker at våre ansatte i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i samfunnet. Museet har også et mål om å øke mangfold i sin fagsammensetning.

Personlige egenskaper:
Vi søker deg som har stor arbeidskapasitet og gjennomføringsevne.

Stillingen innebærer at du har tett kontakt med lokalbefolkning og andre samarbeidspartnere, og krever at du har gode kommunikasjonsevner, at du vekker tillit og at du har god rolleforståelse.

Stillingen innebærer et nært samarbeid med museets formidler og registrator og krever gode samarbeidsevner og høy tilstedeværelse.

Personlig egnethet vil tillegges stor vekt.

Vi tilbyr:

Et åpent og trivelig arbeidsmiljø med hyggelige kollegaer.

Varierte arbeidsoppgaver

Fleksibel arbeidstid

Pensjonsordning i KLP

Trening i arbeidstid (1 time/uke)

Lønn etter tariff

Tiltredelse: Etter avtale (juli-august 2024)

Søknadsfrist: 20. mai, 2024

Søknad med CV sendes til inger.nyttingnes@varangermuseum.no

Vitnemål og attester tas med på et eventuelt intervju.

For ytterligere opplysninger om stillingen, ta kontakt med avdelingsleder Inger Lene Nyttingnes, telefon: 976 49 262, epost: inger.nyttingnes@varangermuseum.no