Kvensk grammatikk, Ann-Mari Isaksen

Kvensk grammatikk, Ann-Mari Isaksen

Forfatter: Ann-Mari Isaksen

Skolegrammatikk for 5-7 klasse, men kan brukes av alle. Den er ment å være et oppslagsverk og tar for seg det mest grunnleggende i kvensk grammatikk.

Boka har 8 kapitler og inneholder en kort forklaring av grammatiske begreper og enkle forklaringer på hvordan språket er bygget opp. Eksemplene som gis er skrevet på kvensk og oversatt til norsk.

Forfatteren har tatt utgangspunkt i Porsanger-Nordreisa-varianten av det kvensk språket.

Kr. 100,-