Ledige sommerjobber til ungdommer!

Ledige sommerjobber til ungdommer!

Sommervikarer søkes til Grenselandmuseet i Kirkenes, Strand skoleinternat i Pasvik og Lassigården på Bugøynes.

Sommervikarer søkes til Grenselandmuseet i Kirkenes, Strand skoleinternat i Pasvik og Lassigården på Bugøynes.

Hovedarbeidsoppgaver er betjening av museets publikum, i tillegg til oppgaver innenfor renhold og vedlikehold.
Søkere må beherske norsk og engelsk.
Opplæring vil bli gitt.

Søkere må være over 16.
Lønn: Tariff.
Søknadsfrist 17.mars 2024
Søknad med CV sendes til: Hild.Kristiansen@varangermuseum.no
Bekreftede kopier av vitnemål og attester leveres ved jobbintervju.

Nærmere opplysninger om stillingene fås ved henvendelse til konstituert museumsleder Silja Andersen, 922 45 235.