Ledige stillinger ved Varanger museum

Ledige stillinger ved Varanger museum

Vil du være med å utvikle Varanger museum? Varanger museum IKS består av Vardø museum, Vadsø museum og Sør-Varanger museum. Varanger museum har p.t. 23 faste stillinger til sammen. De tre avdelingene har ansvar for henholdsvis pomorhistorie, kvenhistorie og grensehistorie, og er lokalmuseum for sine kommuner.  Vi søker kollegaer til ledige stillinger som administrasjonskonsulent ved avdelingen i Vardø og som formidler ved avdelingen i Vadsø. Søknadsfrist 20. februar 2017.

 

Utlysning ADMINISTRASJONSKONSULENT avd. Vardø

Vardø museum arbeider med flere spennende satsninger og prosjekter. Vardø Restored er en viktig satsning og administrasjonskonsulenten vil ha særskilte administrative oppgaver tilknyttet prosjektet i tillegg til avdelingen.

Ledig stilling: administrasjonskonsulent, midlertidig 100 % stilling ved Varanger museum, avd. Vardø. Arbeidsforholdet gjelder et år og er ledig f.o.m 1.april.2017. Tiltredelsesdato kan avtales.

Arbeidsoppgaver:

Post/arkiv, økonomi, IKT, telefon/sentralbord, museumsbutikk, annonseringer og utvikling av rutiner. Oppfølging av prosjekter, utarbeidelse av statistikk og rapportering. Deltar i museets daglige drift samt tilrettelegging av arrangementer.

Kvalifikasjoner:

Fagbrev eller høyere utdanning innen relevante fag er ønskelig. Manglende utdanning kan kompenseres med praksis fra lignende arbeid. Personlig egnethet vil bli vektlagt. Vi søker en selvstendig og fleksibel person med gode samarbeidsevner.

 

Søknadsfrist: 20.02.2017

 

Søknad med CV samt godkjente kopier av vitnemål og attester sendes til:

Varanger museum. Avd. Vardø

PB 46, 9951 Vardø

 

Eller til: monica.dahl@varangermuseum.no

Spørsmål om stillingen kan rettes til Monica Dahl ved Varanger museum, avd. Vardø, 932 09 862.

 

 

Utlysning FORMIDLER avd. Vadsø

Varanger museum IKS, Vadsø museum-Ruija kvenmuseum har en ledig stilling som formidler fra 01.05.17. Stillingsbrøk: 100%.

Stillingens særlige ansvarsområder vil være planlegging og gjennomføring av formidlingsopplegg for skoler og barnehager samt øvrige målgrupper. Formidler er ansvarlig for museets tilbud i Den kulturelle skolesekken. Sentrale oppgaver vil være omvisninger, organisering og annonsering av museets arrangementer, planlegging og montering av utstillinger, oppdatering av museets hjemmeside, formidling i sosiale medier og deltakelse i museets daglige drift. Andre oppgaver kan bli pålagt av avdelingsleder.

Stillingen krever høyere utdanning, minimum lavere grad/bachelor, men ønskelig med hovedfag/mastergrad innen museumsrelevante fag og erfaring fra lignende arbeid. Det vil bli lagt vekt på kunnskap om kvensk/norskfinsk historie og kultur og lokalhistorie. Det stilles krav til gode samarbeids- og formidlingsevner og evne til å arbeide systematisk og selvstendig.

Lønn etter avtale.

Søknad med CV sendes til:

Vadsø museum-Ruija kvenmuseum

Grensen 1

9800 Vadsø

Eller til: post@varangermuseum.no

 

Søknadsfrist: 20.02.2017.

 

Finnmark og Nord-Troms inngår i tiltakssonen hvor det gis økonomiske fortrinn. Se www.tiltakssonen.no.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til avdelingsleder kaisa.maliniemi@varangermuseum.no 45214744; eller konstituert direktør Monica Dahl monica.dahl@varangermuseum.no 932 09 862