Med sykkel over Storskog grensestasjon

Med sykkel over Storskog grensestasjon

 

Sykler grensestasjonGrenselandmuseet har samlet inn et lite utvalg sykler fra Storskog grensestasjon som har vært brukt av asylsøkere i grensepassering inn til Kongeriket Norge fra Den russiske føderasjon i november 2015.

Som pålagt transportmiddel for bagasje og folk i siste etappe på reisa gjennom Russland, er syklene viktige symbol og dokumentasjon på denne flyktningeruta inn i Europa.

Ved grensepassering til Norge, fratas asylsøkerne syklene. Dersom sykler som ikke tilfredsstiller norske krav til sikkerhet, blir de sendt til gjenvinningsstasjonen i Tana for resirkulering.

Syklene utgjør museets seneste tilskudd til gjenstandsamlingene, og står nå utstilt  i 2. etasje på Grenselandmuseet.

Foto: Gyrid Øyen, Grenselandmuseet