Museet i Vadsø søker portretter!

Museet i Vadsø søker portretter!

Kaller du deg kven? Norskfinne? Finskættet? Etterkommer etter finske innvandrere? Da trenger vi bidrag fra deg!

Varanger museum mottok i 2018 midler over statsbudsjettets post «Nasjonale kulturbygg» til ombygging av NRK-bygget i Vadsø til moderne museumsfasiliteter og ny basisutstilling. Museet og utstillinga er tilegnet den nasjonale minoriteten kvener/norskfinner. Vadsø museum – Ruija kvenmuseum er i tillegg til å være lokalmuseum for Vadsø og bygdene rundt, ansvarsmuseum for kvensk/norskfinsk kultur og historie, og skal være et nasjonalt museum for kvener/norskfinner i Norge.

Museet trenger portretter av personer som definerer seg og/eller forfedrene sine innenfor denne folkegruppen. Vi ber om bidrag i form av portrettfoto til den nye basisutstillinga i det nye museet for kvener/norskfinner i Vadsø. Hvis du føler at du er en del av denne gruppen, og kan tenke deg å være et av portrettene som er det første som møter publikum som besøker utstillinga, vil vi gjerne ha et bilde av deg. Det kan være ansiktsportrett eller halvfigur/overkropp. Bildet må være tydelig/klart, slik at det kan forstørres.

Hvis du ønsker å bidra, trenger vi:

  • Foto av deg – nytt eller eldre, fargefoto eller svart-hvitt, som viser ansikt eller overkropp
  • Det kan også være et familieportrett med flere familiemedlemmer
  • Vi ønsker også barnebilder – så det kan være et bilde av deg som barn
  • Vi mangler eldre foto fra perioden før 1950; så portrettet kan være av en av dine formødre/forfedre
  • Følgende opplysninger må følge med: navn, fødselsdato og -sted, bosted, yrke og eventuelt verv du ønsker å fremheve; SAMT navn på fotograf. Hvis bildet er knipset av familien kan det merkes Foto: privat og hvis det er ukjent, merkes Foto: ukjent
  • Årstall for når bildet er tatt
  • Vi vil helst at du sender bildet digitalt per epost til: vadso@varangermuseum.no
  • Men vi tar imot papirfoto hvis du ikke har skannet/digitalt foto – da sender du det i posten eller leverer det til: Vadsø museum – Ruija kvenmuseum, Hvistendahlsgt. 31, 9800 VADSØ (Esbensengården)
  • Vi sender papirbilder tilbake hvis du ønsker det

Det er plass til et begrenset antall portretter – og portrettene skal ideelt sett speile folkegruppa både geografisk, fordelt på kjønn og ulike tidsperioder, så det kan hende at museet blir nødt til å velge bort noen av bidragene for å imøtekomme dette.

Samtykke:

Ved å sende inn ditt eller dine forfedres portrett til oss samtykker du i at museet kan oppbevare (lagre) og bruke bildet og de opplysningene som følger med. Fotografiet vil inngå i museets bildesamling. Formålet med samlingen er å bevare, tilgjengeliggjøre og formidle fotohistorisk materiale for publikum.

På forhånd tusen takk!

Yngve Beddari er en av de første som har sendt inn bilde til museets nye utstilling. Bildet av han og faren Olav Beddari, «Isä ja poika», er fotografert av Sonja Siltala i Svanvik, juli 2002.

En som også har vært tidlig ute med å sende inn portretter er Knut H. Arnesen som blant annet har gitt oss et familieportrett med hans bestemor Alma som jentunge, sammen med sin yngre bror Villiam og foreldrene Maria Pauline og Johan Johanson Waisanen. Fotograf og årstall ukjent.