Museumsverter

Museumsverter

Varanger museum har flere besøkssteder rundt Varangerfjorden. Vi trenger museumsverter til årets sommersesong. Søknadsfrist er 15. april. (Foto: Knut Åserud)


Grenselandmuseet i Kirkenes
Arbeidsoppgavene består i betjening av museets resepsjon, butikk og kafé, i tillegg til noen oppgaver innenfor renhold og vedlikehold.

Arbeidsperiode: 20.6 – 31.8.2018. Det er også ønskelig at sommervakter går som helgevakter utover høsten/våren.

For mer informasjon kontakt: Avdelingsleder Berit Nilsen tlf. 78 99 48 86/berit.nilsen@varangermuseum.no


Strand museum i Pasvik
Arbeidsoppgavene består i betjening av museets resepsjon, butikk og kafé, i tillegg til noen oppgaver innenfor renhold og vedlikehold.

Arbeidsperiode: 24.6 – 5.8.2018

For mer informasjon kontakt: Avdelingsleder Berit Nilsen tlf.78 99 48 86/ berit.nilsen@varangermuseum.no


Tuomainengården og Esbensengården i Vadsø
Arbeidsoppgavene består av betjening av museumsanleggene, herunder guiding, og noe vedlikeholdsarbeid ute og inne. Andre arbeidsoppgaver kan også påregnes.

Arbeidsperiode: 11.6 – 12.8.2018

For mer informasjon kontakt: Avdelingsleder Kaisa Maliniemi tlf. 452 14 744/kaisa.maliniemi@varangermuseum.no


Kjeldsenbruket på Ekkerøy
Arbeidsoppgavene består i hovedsak av å betjene vår kafè på Kjeldsenbruket, og noe vedlikeholdsarbeid ute og inne. Andre arbeidsoppgaver kan også påregnes.

Arbeidsperiode: 1.6 – 12.8.2018

Arbeidssted: Ekkerøy. Tilgang til egen transport ønskes.

For mer informasjon kontakt: Avdelingsleder Kaisa Maliniemi tlf. 45 214 744/kaisa.maliniemi@varangermuseum.no


Pomormuseet i Vardø
Arbeidsoppgavene består i å betjene museets resepsjon og butikk, omvisninger i utstillingen, samt noen renholdsoppgaver.

For mer informasjon kontakt: Avdelingsleder Monica Dahl, tlf. 932 098 62/monica.dahl@varangermuseum.no


Partisanmuseet i Kiberg
Arbeidsoppgavene består i å åpne og stenge Partisanmuseet som er ubemannet, samt renhold av lokalene.

For mer informasjon kontakt: Avdelingsleder Monica Dahl, tlf. 932 098 62/monica.dahl@varangermuseum.no


Vardøhus Festning
Arbeidsoppgavene består i å betjene festningens butikk, omvisninger i utstillinger og uteområdet, samt noen renholdsoppgaver. I tillegg daglige guidede turer på Steilneset minnested.

For mer informasjon kontakt: Avdelingsleder Monica Dahl, tlf. 932 098 62/monica.dahl@varangermuseum.no


Felles for alle stillingene

  • Søkere må beherske norsk og engelsk. Kjennskap til kvensk/finsk, tysk eller russisk er en fordel.
  • Søkere må ha interesse for og kunnskap om historie, være utadvendt og imøtekommende, og kunne jobbe selvstendig og praktisk.
  • Arbeidet vil være etter oppsatt turnus, og lønn i henhold til tariff.
  • Søknad med CV sendes til post@varangermuseum.no. Merk søknaden tydelig med hvilke av arbeidsstedene du søker på. Ønsker du å søke på flere, så gjør gjerne det. Vitnemål og attester framvises ved eventuelt intervju.

Søknadsfrist 15. april 2018