Nasjonalt museumsmøte utsatt

Nasjonalt museumsmøte utsatt

Det nasjonale museumsmøtet som skulle finne sted i Kirkenes i mai 2020 utsettes til april 2021 pga koronapandemien .


I Museumsforbundets styremøte fredag 27. mars ble det besluttet å flytte Det nasjonale museumsmøtet i Kirkenes til 27.-29. april 2021. Temaet vil fortsatt være “I grenseland”.  Selve årsmøtet i Norges museumsforbund skal arrangeres høsten 2020.

Det nasjonale museumsmøtet er et årlig arrangement med årsmøte og konferanse for museumansatte i hele Norge. Årets møte, som nå blir utsatt et år, er et samarbeidsprosjekt mellom Norges museumsforbund, Varanger Museum og Tana og Varanger Museumssiida. Temaet for møtet er I grenseland.

I GRENSELAND: Det nasjonale museumsmøtet i Kirkenes 2021

Foreløpig program. Programmet oppdateres kontinuerlig fram til 2021:

Tirsdag 27.04 Etisk forspill

09.00–12.00        Fagbolk om etikk: Fremlegg fra de ulike komiteene, diskusjoner og workshop. TBA

12.00–13.00        Lunsj

13.00–15.00        Keynote(s) om etikk og museumsdefinisjonen. TBA

Synnøve Fotland Eikevik, Varanger museum. «Arven etter partisanene? – Etiske utfordringer i et museumsprosjekt»

Oppsummering fra workshopene og prosjektgruppen

15.00–15.15        Pause, kaffe og forfriskninger

15.15–16.45        Mot i museet – Forskningsformidling v/forsknings- og formidlingsseksjonene

16.45–17.45        Årsmøte i Norsk ICOM

18.00–18.30       Åpning av årets museumsmøte, Thon hotell

18.30–22.00       Avreise til middag på museum

19.00–22.00        Middag på museum:

Gapahuken
Svanhovd/Strand skoleinternat – Pasvikdalen
Grenselandsmuseet
Ä´vv Skoltesamisk museum

Onsdag 28.4. I grenseland

09.00–12.00        Årsmøte i NMF (kulturelt innslag v/kulturskolen)

12.00–13.00        Lunsj

13.00–16.00        I grenseland, plenumssesjon:

13.00–14.15        Key notes:

TBA
Trine Hamran: «Det multivokale nord. Hvorfor vi aldri vil snakke med én stemme»
Ivan Galuzin TBA

14.15–14.30        Pause

14.30–15.30        Bålsamtale TBA om å leve i grenseland før og nå, og hvilke utfordringer det gir. Stortingspresidenten, Sametingspresidenten og kulturministeren er invitert.
Samtaleleder: Arne O. Holm

15.30–15.45        Avslutning
15.45–16.15        Pause, introduksjon til byvandringene

16.15–18.00        Byvandringer i Kirkenes med ulike ruter/tema

  1. Industri- og kulturvandring
  2. Flerkulturell historisk vandring
  3. Kunst & kultur (fra Saviomuseet/Grenselandsmuseet, Bibliotekparken, Torget, Terminal B)
  4. I krigens fotspor (div. krigsminner, Andersgrotta, Frigjøringsmonumentet, Krigsmødremonumentet)
  5. Topptur med utsikt fra Prestefjellet fortelling om Sør-Varangers historie
  6. Byens arkitektur – offentlige bygg
  7. Gjenbruk av industrilokaler til kunst og kultur

19.00–19.30        Apéritif

19.30–22.00    Festmiddag

Torsdag 29.4. Utdypende tema – parallelle sesjoner

08.45–11.15        Parallelle sesjoner

Sesjon 1: «Nye perspektiver på krig og dagligliv i krigssituasjoner»

Bjørg Evjen, UiT: «Tyskernes forhold til samer; Ideologi, reglementer og praksis.»

Nina Planting Mølmann, Museet for kystkultur og gjenreisning: «Vilkår og valg. Sivilbefolkningens levekår i Finnmark 1944/45.»

Heidi Stenvold, Museet for kystkultur og gjenreisning «Norge som flyktningmottak 1944/46 – om tvangsevakueringen av Finnmark og Nord-Troms»

Gaute Lund Rønnebu, Narviksenteret: «Røde Kors og humanitære kanaler under andre verdenskrig»

Sesjon 2: «Å leve i grenseland»; fornorskning og geopolitikk, kjønn og makt

Einar Niemi, UiT: «Å leve i grenseland»

Honna Havas, Sør-Troms Museum: «Skoltesamene – urfolk og statsborgere i tre land»

Oddmund Anderssen, Arran: «Grenseloser i grenseland. En fortelling om grenseloser og flyktninger under 2. verdenskrig, og det som hendte deretter»

Christian Haug Semb, Falstad: «Fortellinger om flukt» – minnestedspedagogikkens potensial i demokrati- og medborgerskapsundervisning

Solbjørg Marine Mikkola: «Helt på grensen»

Sesjon 3: Bærekraftig museum?

Morien Rees, Varanger Museum; «Hvordan vil ICOMs resolusjon “On sustainability and the implementation of Agenda 2030, Transforming our World” påvirke museumssektoren i Norge, blant annet i forhold til arbeidet med museumsmelding og museumslov.»

Diane Drubay grunnlegger av We are museums. TBA http://www.wearemuseums.com/purpose/  (På skype)

Michela Rota forfatter av: Musei per la sostenibilità integrata. (Museer for integrert bærekraft). TBA

Åpen debatt, med to korte innledninger:

Jorunn Jernsletten, Tana og Varanger Museumssiida; «Om urfolks tilnærming til bærekraft. Klimautfordringene med utgangspunkt i den lokale.»

Knut Markhus, Kraftmuseet; «Om kraftmuseet og bærekraft.»

11.30–12.30        Lunsj

12.30–14.45        Parallelle sesjoner:

Sesjon 4: «Ny kald krig?»

Stian Bones, UiT, TBA: «Kald krig i nord? Naboskapet som barometer på de sikkerhetspolitiske relasjonene fra andre verdenskrig til i dag»

Karl Kleve, Luftfartsmuseet: «Hvordan frykten for spionasje påvirket utviklingen av luftfarten under den kalde krigen»

Marte Stavrum Fagertun, Nord Universitet; «Spionasje og sovjetiske krigsfangegraver i Nord-Norge 1945-51»

Sesjon 5: «Nasjonale fortellinger og lokale virkeligheter»; storpolitikk vs lokal tilstedeværelse?

Kristian Krohg-Sørensen (spurt)

Marianne Nerland Solheim, UiT: Krigsminner i norsk, russisk og finsk grenseland

Harald Høiback, Forsvarsmuseet: «Om å finne mening i det meningsløse – alliert bombing i Norge»

Øivind Fuglerud, Kulturhurhistorisk Museum, UiO: «Flyktninger fra Sri Lanka; Migrasjon og misforståelser i tamilsk grenseland»

Mona Holm, Anno/Kvinnemuseet: «Kvinnene som berget freden. Om unionsoppløsningen 1905»

14.45–15.15        Kaffe

For mer informasjon og oppdatert program, se Museumsforbundets nettsider: https://museumsforbundet.no/arrangement/det-nasjonale-museumsmotet-2020/