Nettgjensyn: Sterke Finnmarkskvinner rundt 1913

Nettgjensyn: Sterke Finnmarkskvinner rundt 1913

Til 100-årsjubileet for kvinners stemmerett i Norge, laget Varanger museum i samarbeid med Finnmark fylkesbiblliotek en utstilling om Sterke Finnmarkskvinner rundt 1913.

Denne kan fortsatt oppleves på nett her.

Nettutstillingen er laget med støtte fra sametinget og har både norsk og samisk tekst. Den inneholder portretter av sterke Finnmarkskvinner i arbeidsliv, politikk og organisasjonsvirksomhet i tida rundt 1913. Her er kvinner som satte spor etter seg i sin yrkesutøvelse og samfunnsdeltakelse, bl.a. en distriktsjordmor, en forretningskvinne, en fotograf og tre av landets første kvinnelige bystyrerepresentanter. I Finnmark gjorde kvinnene i Norske Kvinners Sanitetsforening en pionérinnsats for utbygging av helsestell og omsorgstjenester i første halvdel av 1900-tallet.