Norske museer samler folks 17. mai-feiring

Norske museer samler folks 17. mai-feiring

I år blir det en annerledes nasjonaldag. Det blir ikke 17. mai-tog eller samlinger ved skoler og grendehus. Folk utfordres til å markere dagen på nye og oppfinnsomme måter. Dette vil norske museer høre mer om.

Varanger museum er et av museene som har gått sammen om å invitere folk til å dokumentere sin 17. mai – både hvordan dagen vanligvis har vært og hvordan den ble i dette uvanlige året. Bidragene vil gi et verdifullt tidsbilde – et reservoar av fortellinger bevart i museenes samlinger.

Kampanjen er et samarbeid mellom museer over hele landet. 17. mai arter seg ulikt fra sted til sted og fra person til person.

Innsamlingen skjer gjennom portalen minner.no. Her kan alle som ønsker, dele fortellinger, fotografier eller film.  Den som deltar kan velge om bidraget skal publiseres på nettstedet, slik at alle kan se det, eller være bare for forskning.

Ikke alle har forutsetninger for å bruke digitale løsninger, som nettportalen minner.no. Vi håper at barn, voksne og eldre kan hjelpe hverandre, slik at de som vil være med får deltatt. Alle fortellinger er verdifulle!

Innsamlingen foregår på denne nettadressen: https://minner.no/tema/17mai2020

Kontakt: 

For spørsmål til Varanger museum ta kontakt med din nærmeste avdelingen Vardø museum, Vadsø museum – Ruija kvenmuseum eller Grenselandmuseet.

Innsamlingen koordineres av Samtidsnett, ved Svein Gynnild, Stiftelsen Lillehammer museum (samtid@maihaugen.no, 934 42 861)

Ansvarlig for arkivering og publisering på minner.no er Norsk Folkemuseum, ved Audun Kjus (audun.kjus@norskfolkemuseum.no, 400 23 558)

Husk at du også finner fotominner fra 17. mai i Vadsø, Vardø og Kirkenes hos Varanger museums samling på Digitalt museum!

Søk etter 17. bilder på Digitalt museum