Førkrigsbilder av Kirkenes

Førkrigsbilder av Kirkenes

-en byutstilling.

Førkrigsbilder av Kirkenes er en utendørs utstilling som viser arkitektur og bymiljø fra 1916 til 1938. Store veggbilder henger der Amfi og Ofelas er i dag, og viser gamle Wesselsgate, Kirkegata og Storgata, i tillegg til et oversiktbilde av byen. Utstillingen er produsert av Varanger museum i forbindelse med 75-års markeringen for frigjøringen av Sør-Varanger. Fotografiene er fra avd. Grenselandmuseets samlinger. Prosjektet ble støttet av Sparebank 1 Nord Norge. Trykk: ProData

Her kan du se hvilke bilder som er stilt ut:

Kirkenes ca. 1938
Oversiktsbilde av Kirkenes
før 2. verdenskrig.

 

 

Kirkenes 1920
Wesselsgate. Venstre side: I. H. Andreassens gård, Engens Hotell, Overvåg gård, C. W. Worums kiosk, Betania. Høyre side: G. O. Ramberg, Sten Berg, Lille og Store Knutzen gårdene.

 

Kirkenes ca. 1916
Storgata, sett mot kaia. Venstre side: Nr. 1 Børjesgården (senere Mangor Nilsen), Nr. 3 Fallmo, Nr. 5 Isaksens leiegård, Nr. 7. Isaksens forretning, Nr. 9 Posthuset, Telegrafen og Tollboden. Høyre side: Nr. 2 I. H. Andreassen og S. Bulls kiosk, Nr. 4 H. F. Esbensen, Nr. 6 Klerckgården.
Kirkenes ca. 1920
Apotekergården med kommunelokale i Kirkegata. Øverst fra høyre ser vi kirken og gammelskolen, Sundelingården og Størvolds Kjøtt-, Oppskjær- og Pølseforretning.
Kartutsnitt av Kirkenes sentrum med plassering av veggbildene