Nye lys på luftskipsmasta!

Nye lys på luftskipsmasta!

Det har tatt sin tid, av ulike årsaker, men nå er det igjen flomlys på luftskipsmasta i Vadsø.

I desember 2019 fikk Vadsø museum- Ruija kvenmuseum penger fra Samfunnsløftet i Sparebanken Nord-Norge til nytt flomlys på luftskipsmasta. Deretter søkte museet til Vadsø kommune, som eier av masta, om samme beløp. Dette ble innvilget av formannskapet våren 2020.

Vadsø installasjon sa seg villige til å montere lysene gratis. Det var et fint tilskudd til Vadsøs mest spektakulære kulturminne, og museet setter stor pris på det.

Vadsø installasjon jobber med oppsett av lys på luftskipsmasta, mars 2022. Foto: Lisbeth R. Dragnes/Vadsø museum-Ruija kvenmuseum

 

Nye lys på luftskipsmasta. 

Meningen var å få opp lysene høsten 2020, men så viste det seg at det måtte graves ny kabel, og prosjektet ble utsatt til 2021. Høsten 2021 kom med andre utfordringer, med produksjon av lysene, med mye vær og vind og korona. Lysene ble prøvd ut i november, men er satt endelig opp nå i mars. Enda skal de justeres noe og det må settes inn ny sikringsboks.

Lysene kan styres og endres via data, og dette skal gjøres av Vadsø museum- Ruija kvenmuseum. Fargene kan skiftes, om det er noe spesielt som skal markeres.

 

Samfunnsløftet

Sparebankens «Samfunnsløftet» gir penger til tiltak som gir noe til fellesskapet, og dette prosjektet passet dermed godt inn her, da Vadsøya og kulturparken er populært turområde for byen. Luftskipsmasta på Vadsøya er alles «eiendom». Den sees fra alle kanter hele året, og er et viktig identitetsmerke. Den lyser opp i mørketida.  Nå er det snart lyst døgnet rundt, men det blir et lyspunkt nå mørket igjen faller på.

Takk til:

 

og         VADSØ installasjon AS!

 

 

Uttesting av lys på masta i november 2021. Foto: Lisbeth R. Dragnes/Vadsø museum-Ruija kvenmuseum
Øverste foto er ved Vadsø installasjon.