Nytt kvensk/norskfinsk museum i Vadsø

Nytt kvensk/norskfinsk museum i Vadsø

Vadsø kommune har tildelt oppdraget med utarbeidelse av forprosjektet for ombygging av det tidligere NRK-bygget i Vadsø til nytt kvensk/norskfinsk museum til Norges største tverrfaglige rådgivingsselskap Norconsult AS.

Oppdragsansvarlig og lokal arkitekt Irene Jullum Hagen ved Norconsults avdelingskontor i Vadsø opplyser at de i tillegg til å dekke det arkitektfaglige og en rekke andre fagdisipliner i Norconsult, også har inngått et samarbeid med anerkjente Rintala Eggertson Arkitekter i Oslo som utstillingsarkitekter og Multiconsult AS, Vadsø som rådgivende ingeniør byggeteknikk.

– Jeg syns dette er veldig spennende, sier Irene Jullum Hagen, som allerede er godt i gang med forprosjektet. Vi jobber alltid for å komme i posisjon for å bli tildelt interessante prosjekter – og spesielt når det skjer i hjembyen.

Irene Jullum Hagen arkitekt ved Nordconsult, Mia Krogh avd. leder ved Vadsø museum – Ruija kvenmuseum og Johhny Sommer håndverker og representant for brukergruppa er i gang med planlegging av ombygging.

 

Med seg på laget har hun utstillingsarkitektene Sami Rintala, Dagur Eggertson og Laura Kieler, som er arkitekter på internasjonalt toppnivå. De er prisbelønnede for sitt arbeid, har lang fartstid både innenlands og utenlands, og har gjort flere ting nordpå inkludert i Varanger.

Endelig nytt museum

I flere tiår har det vært jobbet med å etablere nytt kvensk/norskfinsk museum med nasjonal interesse i Vadsø. I fjor høst ga all jobbingen endelig resultater da Kulturdepartementet bevilget Varanger museum penger til renovering av NRK-bygget over årets statsbudsjett.

– Dette er en milepæl i museets liv, sier avdelingsleder ved Vadsø museum – Ruija kvenmuseum, Mia Krogh. Etter årevis med forsøk på finansiering til nybygg er vi nå endelig i gang med første etappe av veien til nytt museum.

Optimisme og forventinger

Midlene fra statsbudsjettet og tildeling av forprosjektet har ført til både optimisme og høye forventninger hos de ansatte på museet. Nå gleder de seg over prosessen som pågår og har store forventninger om at forprosjektet skal resultere i oppstart av ombygging og helt ny basisutstilling som de lenge har ventet på. De ansatte inngår i brukergruppa som jobber i tett dialog med arkitektene.

Også prosjektets styringsgruppeleder, Wenche Pedersen, er optimistisk og ser fram til den prosessen museet nå skal gjennom. – Vi kommer stadig nærmere drømmen om et moderne museum, sier hun, og legger til at samarbeid og dialog med de ansatte er en kjempeviktig del av prosessen, samtidig som vi skal få gode faglige råd fra eksperter.

Wenche Pedersen er leder for styringsgruppen til museumsprosjektet og mener dialog med ansatte, det kvenske/norskfinske mijløet og fagmiljøet er viktig.

 

Det må presiseres at dette er et forprosjekt som skal leveres inn til kommunestyret i Vadsø i løpet av mai, og som kommunestyret skal ta stilling til og godkjenne før man kan gå videre i et hovedprosjekt med ferdigstilling av bygg og utstillinger.

Irene Jullum Hagen arkitekt ved Nordconsult og Mia Krogh avd. leder ved Vadsø museum – Ruija kvenmuseum er i gang med planlegging av ombygging. I gamle delen av NRK er mursteinene lagt i et sirlig rutemønster. Denne delen skal bevares.

 

Alle foto: Varanger museum/Monica Milch Gebhardt