Odd Steinar Karlsens minne

Odd Steinar Karlsens minne

Varanger museum vil rette en stor takk til Odd Steinar Karlsens etterkommere samt givere av donasjoner til Partisanmuseet i Kiberg i forbindelse med Odd Steinar Karlsen begravelse i Levanger tidligere i år. Pengene er avsatt og vil utelukkende brukes til Partisanmuseet.

Det er svært rørende at etterkommerne ønsket at det ble gitt gaver til Partisanmuseet framfor blomster i forbindelse med begravelsen. Det har i tiden etter begravelsen også kommet inn donasjoner fra ytterligere personer.

Partisanmuseet ble åpnet i 2000 av daværende forsvarsminister Bjørn Tore Godal og er lokalisert i det gamle skoleinternatet i Kiberg. Etableringen av Partisanmuseet var et samarbeidsprosjekt mellom museet i Vardø og befolkningen i Kiberg.

Historien om partisanene handler om et hundretalls barn, kvinner og menn som flyktet til Sovjetunionen i årene 1940-41. Rundt 50 av disse gikk inn tjeneste for Sovjetunionen, vår den gangs allierte, og kjempet aktivt mot den tyske okkupasjonen av Norge. Rundt halvparten av disse kom fra Kiberg. En stor andel av partisanene og hjelpere i sivile nettverk ble henrettet av tyskerne, mens andre ble dømt til fengselsstraff. Partisanene og deres hjelpere gjorde en formidabel innsats under krigsårene, men gruppen har fått liten anerkjennelse etter krigen. På Partisanmuseet blir en nærmere kjent med mange av disse motstandsmenn og – kvinner.

Vi takker igjen etterkommere etter Odd Steinar Karlsen og givere så mye for gavene.