Fagseminar: Kvensk/norskfinsk kultur og identitet i dag

Fagseminar: Kvensk/norskfinsk kultur og identitet i dag

Program 27.august 09.00-17.00

Fagseminar: Kvensk/norskfinsk kultur og identitet i dag


09.00 Avdelingsleder Mia Krogh ønsker velkommen til Vadsø museum – Ruija kvenmuseum

 

Kulturelt innslag med Kristin Mellem.

 

I. Fornorskning, identitet og historie

 

Einar Niemi, Prof. Emeritus UiT: «Kvenene og norskfinnene – fra innvandrere til nasjonal minoritet. Historie og identitet».

Liss-Ellen Ramstad, sekretariatsleder og Pia Lane, kommisjonsmedlem, Sannhets- og forsoningskommisjonen: «Sannhets- og forsoningskommisjonen; Mandat, status og veien videre».

Eva Josefsen, 1.amanuensis UiT, TRUCOM: «En studie av Sannhets- og forsoningskommisjonens arbeid – noen foreløpige forskningsfunn».

 

Felles spørsmålsrunde

10.45-11.00 Pause

 

11.00 «Med latter og lommetørkle: Samtale, refleksjon og unge blikk på kvensk/norskfinsk identitet, kultur, språk og tradisjon» v/Trine Kvidal- Røvik Prof., IMMKven UiT og Kristin Nicolaysen, filmskaper.

 

12.00 -12.40 Lunsj.

 

II. Tradisjonshåndverk i ny tid

 

Joar Nango, arkitekt og kunstner: «Kontekstualitet og stedlighet i nordlige rom».

 

Ellen Width, Midt-Troms museum: «Kvensk bygningsvern-en viktig del av prosjektet Bygningsvern i nord».

Bror Ivar Salomonsen, RiddoDuottarMuseat: «Mangel på tradisjonshåndverk i tømrerutdanning»

Hans Erik Olsen, Nord-Troms museum: «Øksesmiing i grenseland».

 

Felles spørsmålsrunde

14.25 -14.45 Pause

 

III. Minoriteter og mangfold

 

Vidar Fagerheim Kalsås, HL-senteret: «Nasjonale minoritetar som tema i norsk skule: Eigenart og mangfald i fortid, samtid og framtid».

Cora Alexa Døving, HL-senteret: «Rasisme på utstilling? Dilemmaer og muligheter».

 

15.25-15.40 Pause med frukt

 

Anders Bettum, Mangfoldsnettverket: «Uenighetsfellesskap i museene – arbeid med mangfold og uenighet ved Interkulturelt Museum».

 

Elisabeth Stubberud, forsker NTNU: «Rotete etnisiteter: kvensk tilhørighet i et flerkulturelt samfunn ved Porsangerfjorden».

 

Stein R. Mathisen Prof., og Trine Kvidal-Røvik Prof., IMMKven UiT: «Ja til mer kvensk bling» – Om hvordan det kvenske /norskfinske fortelles fram i teater, spel og populærkultur i dag».

 

Felles spørsmålsrunde

16.50 Seminaret avsluttes

 

Tospråklig leder for fagseminaret: Katriina Pedersen, Kvænangen språksenter.

Med forbehold om endringer. Pris kr 650,- inkluderer lunsj.