Prosjekttilskudd fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Prosjekttilskudd fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Varanger museums IKS, avdeling Vadsø museums - Ruija kvenmuseums har mottatt et tilskudd på kr. 100.000,- til formidlingsprosjekt for barn og unge om kvensk/norskfinsk immatriell kulturarv.

Prosjektet med tittelen “Kvensk/norskfinsk immateriell kulturarv i Varanger” er et samarbeid mellom Varanger museum IKS, avd. Vadsø museum – Ruija kvenmuseum, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) og Norske Kveners Forbund/Ruijan Kveeniliitto.

Prosjektet tar sikte på å samle inn og dokumentere kvensk/norskfinsk folketradisjon i dagens Varanger som formidles på nye og spennende måter.

Prosjektets mål er:

·         Samle inn kvensk/norskfinsk kulturuttrykk i Varanger.

·         Skape holdnings- og identitetsskapende formidlingsmåter som man kan brukes i arbeidet med barn og ungdom

·         Skaffe og formidle kunnskap

·         Dokumentere i form av lydfiler, faglig publikasjon og nettpublikasjon. Dokumentasjon gjør grunnlaget for formidling.

Prosjektet skal ferdigstilles ved utgangen av 2017.